คุณยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เล่าให้ฟังว่า

จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่การเกษตร 418,781 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำนา 377,826 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 11,002 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชสวน เช่น ปลูกไม้ผล พืชผัก 26,895 ไร่ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 1,189 ไร่ และพื้นที่ประมง 1,869 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน
เกษตรผสมผสาน เป็นงานเกษตรที่ทำตั้งแต่ 2 กิจกรรม ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยง โดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้วางแผนการปลูกและผลิต ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้ผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ที่ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ หรือเป็นสินค้าโอท็อป (OTOP) ที่ตลาดต้องการ ทำให้เกษตรกรยกระดับรายได้ เพื่อการดำรงชีพที่มั่นคง

ร้อยตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์ ผู้ทำเกษตรผสมผสาน เล่าให้ฟังว่า จากที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อเกษียณก็ได้ผันตัวออกมาเป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกร เบื้องต้นจึงต้องเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์งานด้านเกษตรให้ชำนาญ สืบค้นข้อมูลด้านวิชาการเกษตรจากแหล่งวิชาการ ขอรับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อได้ข้อมูลพอแล้ว ได้ตัดสินใจทำเกษตรผสมผสาน ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยง ให้มีผลผลิตบริโภคหรือเหลือขาย

การดำเนินงาน ได้จัดการใช้ประโยชน์ พื้นที่ 2 ไร่ ที่มีพื้นที่ส่วนที่หนึ่งเป็นบ้านพัก ส่วนที่สองจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผัก ส่วนที่สามจัดเป็นคอกเลี้ยงหมู เป็ด และไก่ จัดให้มีแหล่งน้ำใช้ในการผลิตเกษตร

กิจกรรมหลัก คือ การเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และเลี้ยงหมูขุน ได้สร้างโรงเรือนห่างจากบ้านพักและเป็นที่ดอน น้ำไม่ขัง เมื่อล้างทำความสะอาดพื้นคอกหมู มูลหมูที่เก็บได้ใส่น้ำหมักชีวภาพลงไปคลุกเคล้าเพื่อกำจัดกลิ่นและป้องกันแมลงวันเข้ามารบกวน ส่วนมูลหมูที่ตากแห้งได้นำไปใช้ในแปลงเกษตร อีกส่วนหนึ่งขาย การเลี้ยงหมูมี ดังนี้

การเลี้ยงแม่พันธุ์หมู ได้คัดเลือกแม่พันธุ์หมูมาเลี้ยง 3 วิธี คือ

1. ซื้อลูกหมูขุนจากฟาร์ม คัดเลือกตัวที่มีน้ำหนัก ประมาณ 90 กิโลกรัม หรืออายุ 4 เดือน นับจากวันอย่านม มีลักษณะดีเช่น มีเต้านม 13 เต้า ขึ้นไป หัวนมไม่บอด แผ่นหลังกว้าง ขาหลังใหญ่ตรง แข็งแรง
2. ซื้อแม่พันธุ์หมูที่แหล่งพันธุ์ดี คัดเลือกขนาด อายุ น้ำหนักและใกล้เป็นสัด มีข้อดีคือ โครงร่างใหญ่ ให้ลูกดก
3.เลือกซื้อลูกหมูที่เกิดจากแม่พันธุ์ดี ราคาถูก สุขภาพดี ไม่อ่อนแอ และต้านทานโรค

การเลี้ยงหมูขุน นำลูกหมูอย่านมเข้าคอก ติดป้ายระบุวันอย่านมไว้ที่คอก เพื่อการดูแลและกำหนดวันจับขาย ช่วงแรกที่เลี้ยงได้ให้อาหารหมูเล็กหรือให้กินกล้วยน้ำว้าสุกบ้าง เพราะลูกหมูยังหากินไม่เก่ง ช่วงอดนม 2-3 วัน ต้องปอกเปลือกกล้วยสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ให้กิน ถ้าลูกหมูท้องเสียให้ลดอาหาร เมื่อดีขึ้นก็ให้กินอาหารเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องใช้ยาฉีด หมูที่มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นอาหาร เบอร์ 2 มาผสมให้กิน เมื่อได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ได้เปลี่ยนเป็นอาหาร เบอร์ 3 มาผสมให้กิน และเมื่อหมูน้ำหนัก 50 กิโลกรัม เปลี่ยนมาผสมอาหารปกติให้กิน

การทำบ่อบำบัด ได้สร้างบ่อบำบัดอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพื้นคอกหมู เพื่อให้น้ำที่ล้างทำความสะอาดไหลลงบ่อได้ง่าย ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ด้านในวงบ่อซีเมนต์ป้องกันน้ำซึมเข้าและป้องกันกลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้าน และเมื่อมูลหมูเต็มบ่อได้สูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช

ร้อยตรีบัญชา เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า อีกกิจกรรมหนึ่งคือ เลี้ยงไก่ไข่ 15 ตัว มีไข่ให้เก็บ 10-14 ฟอง ต่อวัน วิธีเลี้ยงได้ปล่อยไก่ไปหากินเศษอาหารที่ตกหล่นจากการเลี้ยงหมูหรือเศษพืชผักผลไม้เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารเม็ด และได้จัดอาหารเม็ดให้ไก่กินเพื่อเสริมให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิตคุณภาพ

การปลูกพืช ได้ปลูกพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตไวได้เก็บกินในครัวเรือนก่อน เหลือก็นำออกขายให้กับพ่อค้าในหมู่บ้านนำไปขายต่อที่ตลาดสิงห์บุรี พืชผักที่ปลูก เช่น ผักโขม ผักสลัด มะเขือ กะเพรา ข่า ตะไคร้ หรือดอกชมจันทร์ ส่วนไม้ผลที่ปลูก เช่น มะม่วง ฝรั่ง กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง มะละกอ หรือมะนาว

ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เวลานี้มีผลมะนาวให้เก็บมากินและนำออกขาย ปลูกชมจันทร์ไม้เถาเลื้อยพืชผักสวนครัวที่ปลูกง่ายให้ดอกดก นำไปแกงส้มหรือลวกกินกับน้ำพริกได้รสแซบอร่อย ผักโขมเป็นพืชผักอีกชนิดที่กินอร่อยได้เก็บบรรจุใส่ถุงไปวางขายตลาดผู้ซื้อชอบมาก พืชผักและไม้ผลจะมีผลผลิตให้ทยอยเก็บได้ต่อเนื่องทุกวัน

การทำเกษตรผสมผสาน ได้จดบันทึกทุกกิจกรรมเพื่อนำข้อดี ข้อด้อย มาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงวิธีผลิตและการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ จึงได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าเกษตรดีมีคุณภาพ จากกรมวิชาการเกษตร และการก้าวสู่ความสำเร็จมีผลผลิตให้เก็บกินหรือนำไปขายเป็นรายได้ เป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้วิถีการดำรงชีพมีความมั่นคง

จากเรื่อง เกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง บนพื้นที่ 2 ไร่ ที่สิงห์บุรี ได้จัดการพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่ได้ผลตอบแทนคุ้มทุนหรือจดบันทึกกิจกรรม เป็นวิถีการดำรงชีพที่มั่นคง

โนนเขวาโมเดล ผลิตผักปลอดภัยส่งเทสโก้ โลตัส มีรายได้ทุกวันได้อย่างไร นี้คือต้นแบบ บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จุดเริ่มต้นคือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กหนองโง้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2538 เป็นพื้นที่ชีหลง ช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วม แต่ในฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ พระองค์จึงได้มอบหมายให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการทำแก้มลิงและระบบการส่งน้ำ ประตูระบายน้ำเพื่อการจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์พื้นที่รายครัวเรือน คัดเลือกพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กหนองโง้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผักและข้าวที่สำคัญมาดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2559 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

ดังนั้น เริ่มจากต้นปี พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เข้ามาร่วมกันทำงานเชิงบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในชุมชนบ้านโนนเขวา โดยสินค้าการเกษตรที่สำคัญคือ การผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมี หรือการพัฒนาการผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP จากจุดนี้เอง ผู้จัดการเทสโก้ โลตัส ที่ดูแลในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ คุณเปรม ได้เข้ามาหาข้อมูลและให้ทางสำนักงานพาไปดูพื้นที่และได้พูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยผู้ใหญ่บ้านโนนเขวาและประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีบ้านโนนเขวาคือ ผู้ใหญ่อภิสิทธิ์ ชุมยางสิม ได้พาดูพื้นที่บริเวณรอบๆ หนองโง้ว พื้นที่กว่า 1,100 ไร่ เกษตรกรกว่า 200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกขี้นฉ่าย กวางตุ้ง คะน้า และผักบุ้งจีน ส่งพ่อค้าคนกลางและตลาดศรีเมืองทอง ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม

พ่อใหญ่อภิสิทธิ์ เริ่มต้นเล่าให้ฟัง และชาวบ้านมาร่วมฟังและพูดคุยกับผู้จัดการเทสโก้ โลตัส กว่า 50 ราย แต่ละครอบครัวมีพื้นที่ปลูกผักเฉลี่ยครัวเรือนละ 1-5 ไร่ โดยพ่อใหญ่อภิสิทธิ์มีพื้นที่ปลูกผักจำนวน 5 ไร่

ช่วงแรกๆ เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมีมาก ต่อมามีผลกระทบต่อสุขภาพ มีการล้มป่วย และ กรมวิชาการเกษตรจึงได้เข้ามาอบรมและส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP

จุดประกายการเข้าห้างหรือโมเดิร์นเทรด เราจะเข้ายังไง เข้าได้หรือ นี้คือประโยคที่ชาวบ้านพูดกัน จุดนี้เองกระผมได้แนวคิดกับคุณเปรม ว่าจะพากลุ่มเกษตรกรฯ นี้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท พรานเฟส จำกัด ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของเทสโก้ โลตัส ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดูการบรรจุถุง การตัดแต่งผัก มาตรฐานและขนาดของผัก การตรวจสารเคมี สินค้าผักที่จะต้องส่งผ่านบริษัท พรานเฟส จำกัด เพื่อส่งไปศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งอยู่ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวันแรกที่เราส่งผักเข้าเทสโก้ โลตัส คือวันที่ 19 มิถุนายน 2559 จำนวน 1,000 กิโลกรัม ผัก 9 ชนิด

ดังนั้น เทคนิคการล้างผัก การตัดแต่งผัก บรรจุถุงอย่างไรส่งบริษัท พรานเฟส จำกัด ประกอบด้วย

การบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม
ล้างผักให้สะอาด ตัดตกแต่งอย่างดี อาทิ ผักบุ้งจีน ต้องมีรากติดมาด้วย
มีชื่อ-นามสกุล เจ้าของถุงผัก
การตรวจสอบสารเคมี ตามมาตรฐานความปลอดภัย
เปิดบัญชีกลุ่มเกษตรกรฯ (เงินจะโอนค่าผักทุก 30 วัน)

จุดนี้เองคือปัญหา เราต้องมานั่งคุยกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรฯ ว่า เงินเราต้องใช้จ่ายทุกวันกับครอบครัว ทำอย่างไรจึงจะได้มีเงินของกลุมเกษตรกรฯ มาจ่ายให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการก่อน เสียงสะท้อนนี้เราได้แจ้งไปยังผู้บริหารของเทสโก้ โลตัส ซึ่งท่านได้ลงมาดูในพื้นที่และมีการประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรฯ ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ กศน. ของหมู่บ้าน ผู้บริหารได้กลับไปกรุงเทพฯ และรอฟังผลว่ากลุ่มจะได้รับเงินสนับสนุนในการดำเนินของกลุ่มหรือไม่

กระผมได้รับทราบทางโทรศัพท์และหนังสือแจ้งจากเทสโก้ โลตัส จะได้มอบเงินเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตหรือเพื่อสนับสนุนกลุ่ม โดยจ่ายเป็นเช็คจำนวน 1 ล้านบาท ให้กลุ่มเกษตรกรฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรฯ

แนวคิดและการสร้งโรงแพ็กผัก Packing House เป็นของกลุ่ม และสร้าง Brand เป็นของตัวเอง “DINO โนนเขวาผักอร่อย ปลอดภัย” จึงได้เกิดขึ้น เพราะเราไปศึกษาและดูงาน โรงแพ็กผักของกลุ่มเกษตรกรอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น และโรงแพ็กผักของบริษัท พรานเฟส จำกัด จึงได้เกิดแนวคิดและของบประมาณจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (คุณชัยธวัช เนียมศิริ) และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้น

กระผมจึงได้จัดทำโครงการนี้ว่าจะผ่านตรงไหนดี ระหว่างงบพัฒนาจังหวัดหรืองบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้เกิดโครงการผลิตผักปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์)

การได้ประมาณก่อสร้างมาดำเนินการจำนวน 2.5 ล้านบาท มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ประสานกรมวิชาการเกษตรออกแบบโรงแพ็กกิ้งผัก
ขอพื้นที่กรมธนารักษ์ของโรงเรียนบ้านโนนเขวา จำนวน 1 ไร่ (ที่ดินราชพัสดุ)
ประสาน อบต.ดอนหัน (การขออนุญาตก่อสร้างและดูแลการก่อสร้าง) ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 6 เดือน เราไม่มีประสบการณ์คือ ไม่ได้รวมระบบแอร์และระบบไฟฟ้า 3 เฟสไว้ จึงได้แต่โรงแพ็กกิ้งผักเปล่าๆ มา 1 โรงเรือน จากจุดนี้เองเราถึงแจ้งเรื่องให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และจึงแจ้งเรื่องให้กับผู้บริหารเทสโก้ โลตัส ท่านก็ใจดีกับทางกลุ่มเกษตรกรฯ ได้ส่งมอบแอร์ในราคา 4 แสนกว่าบาท และระบบไฟฟ้า 3 เฟส มูลค่ากว่า 2.5 แสนบาท ให้กับทางกลุ่ม โรงแพ็กกิ้งเฮ้าส์จึงเสร็จสมบูรณ์

การเปิดตัวโรงแพ็กกิ้งเฮ้าส์และขยายชนิดสินค้าเกษตรจากผัก 9 ชนิด เป็น 14 ชนิด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

ใน 1 สัปดาห์ รถห้องเย็นของเทสโก้ โลตัส จะมารับผักของกลุ่มเกษตรกรฯ 2 วันต่อครั้ง (1 สัปดาห์ต่อ 4 ครั้ง) เพราะเราได้เปรียบกว่าทุกกลุ่ม เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าบริษัท เทสโก้ โลตัส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากกลุ่ม 6 กิโลเมตร จากวันนั้นคือ เดือนมีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบันก็กว่า 6 ปี ที่กลุ่มเกษตรกรฯ จาก 43 ครัวเรือน ขยายเป็นสมาชิกกว่า 170 ครัวเรือน ที่ผลิตผักส่งตลาดเทสโก้ โลตัส และตลาดล่าง ในจังหวัดขอนแก่น มีรายได้ต่อครัวเรือนสมาชิกใหม่ 10,000 บาทต่อเดือน สมาชิกเก่ามีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน

นี้คือ ผลสำเร็จอีกด้านหนึ่งที่ทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเข้ามาร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง ในการทำงานเชิง บูรณาการในพื้นที่ ไม่ใช่บูรณาการในแผ่นกระดาษอย่างเดียว

ต้องขอกราบขอบพระคุณ “เทสโก้ โลตัส” เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรฯ ได้ผลิตผักปลอดภัย มีมาตรฐาน และรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชนและครัวเรือนทุกวันนี้จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น ประชาชนหรือผู้สนใจกลุ่มเกษตรกรฯ นี้ ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ควรศึกษาและดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกิดจากการร่วมกันคิด ร่วมทำ เปิดตัวเองออกจากกรอบเดิมๆ แล้วสู้กับปัญหาต่างๆ

แม้ทุกวันนี้กระผมจะอยู่ในเรือนจำ แต่เอาเวลาว่างๆ มานั่งเขียนงาน และสอนความรู้ อาชีพให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เพื่อเป็นแนวคิดหนึ่ง ความรู้หนึ่ง ให้กับผู้ต้องขังได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ภายหลังการปล่อยตัวและไม่ให้เป็นภาระสังคม ผมหวังว่า ทางกองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และประชาชนจะได้อ่านและให้โอกาส “คนหลังกำแพงบ้างด้วยครับ”

Value Chain
ผลิตผักปลอดภัย กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

ต้นน้ำ

– การวิเคราะห์ SWOT กลุ่ม

เกษตรสายครัวเรือน

– การจัดทำฐานข้อมูล

– การจัดการบริหารจัดการน้ำ

เพื่อการเกษตร (ระบบชลประทาน/น้ำบาดาล) กลางน้ำ

– การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรฯ

– การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

– การสร้าง Brand (DINO โนนเขวาผักปลอดภัย)

– การสร้าง Packing House

– การผลิตผักให้ได้มาตรฐาน GAP ปลายน้ำ

– มหกรรมสินค้าเกษตร

ปลอดภัยกลุ่มจังหวัดฯ

– การทำ Route การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

– การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น

– การติดตามประเมินผลโครงการ (มข.) “เกษตรกร” นับเป็นงานอาชีพที่เหนื่อยและงานหนัก ต้องทำงานกลางแดดร้อนหรือกลางสายฝนในบางครั้ง การทำสวน ทำไร่ ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก พืชบางชนิดเพาะปลูกได้เพียงปีละครั้ง ถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกลับขายสินค้าได้ในราคาถูก ไม่คุ้มค่ากับตัวเลขค่าใช้จ่าย รวมทั้งแรงกาย แรงใจ ที่ทุ่มเทเวลาทำงานมาตลอดทั้งปี ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกหลานเกษตรกรที่เป็นคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่จำนวนมากปฏิเสธที่จะยึดอาชีพเกษตรกรรมตามรอยพ่อแม่

ความจริง การทำเกษตรในยุคนี้ อาจเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่รู้จักลงทุนจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น รถไถ เครื่องหว่านข้าว เครื่องเจาะหลุม เป็นต้น ในฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับเครื่องเจาะหลุมรุ่นใหม่ ที่ถูกพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์ของหนุ่มลพบุรี ผลงานชิ้นนี้ ช่วยให้การเจาะหลุม กลายเป็นเรื่องง่าย เหมือนกับการปอกกล้วยเข้าปากเลยทีเดียว

รู้จักเกษตรกรคนเก่ง
คุณปรีชา บุญส่งศรี หรือที่รู้จักกันดีในโลกโซเชียลว่า “ทอม นิวบอร์น” เจ้าของกิจการน้ำหมักชีวภาพ ได้เล่าความเป็นมาของเขาให้ฟังว่า เขาเกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกร เมื่อเรียนจบการศึกษาในบ้านเกิด ก็ออกเดินทางไปหางานทำที่ กทม. ทำงานหลากหลายอาชีพ แต่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง เขาจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิด เพื่อช่วยครอบครัวทำงานอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อกลับมาบ้าน คุณทอมต้องทำงานขุดดินซึ่งเป็นงานหนักและเหนื่อย childbrides.org คุณทอมจึงมองหาตัวช่วย โดยเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องเจาะหลุมที่มีวางขายในท้องตลาด หลังนำมาใช้งานปรากฏว่า อุปกรณ์เครื่องเจาะหลุมทำงานได้ไม่ค่อยดีนัก ต้องหยุดทำงานบ่อยๆ เมื่อเครื่องเจาะหลุมเจอเศษหิน รวมทั้งเจอปัญหาหญ้าพันใบมีด นอกจากนี้ ยังเจอปัญหาเครื่องสะบัดเหวี่ยงผู้ใช้งาน เสี่ยงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ หากใช้งานโดยไม่ระมัดระวัง

อาศัยประสบการณ์ด้านงานช่าง ที่เคยเรียนรู้ระหว่างทำงานที่ กทม. คุณทอม ได้ปรับปรุงจุดอ่อนของเครื่องเจาะหลุมให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม เขาถ่ายคลิปการทำงานของอุปกรณ์เครื่องเจาะหลุมดังกล่าว ผ่านทางเฟซบุ๊กของเขา ทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วไป เขาจึงเริ่มเปิดการจำหน่ายอุปกรณ์ “เครื่องเจาะหลุม นิวบอร์น” ทางเฟซบุ๊ก ในราคาตัวละ 7,500 บาท สามารถขนส่งสินค้าให้ผู้สนใจได้ทั่วประเทศ ผ่านบริษัทรับส่งพัสดุเอกชน ในราคา 500 บาท

จุดเด่น เครื่องเจาะหลุม นิวบอร์น
คุณทอม รีวิวการทำงานของ “เครื่องเจาะหลุม นิวบอร์น” ให้ฟังว่า เขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ เฟืองทด 50:1 ใบมีดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 60 เซนติเมตร ก้านเจาะยาว 10 เซนติเมตร สามารถเจาะหลุมได้ลึกสุด 70 เซนติเมตร ลักษณะใบมีดเป็นรูปก้นหอย ช่วยลดแรงต้าน ลดปัญหาหญ้าพันใบมีด ลดปัญหาใบมีดติดเมื่อเจอรากไม้หรือเจอหิน เบาแรง ช่วยลดปัญหาเครื่องสะบัดเหวี่ยงผู้ใช้งาน ใช้ล้อลากแบบล้อเดี่ยว สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้สะดวก และเบาแรง

คุณทอมทดลองโชว์การทำงานเครื่องเจาะหลุมของเขา พบว่า เครื่องเจาะหลุม ขนาดใบเจาะกว้าง 8 นิ้ว สามารถเจาะดินได้สุดใบ 70 เซนติเมตร สามารถทุนแรงขุดหลุมปลูกต้นไม้ได้เยอะมาก สามารถลดแรงเหวี่ยงของรุ่นเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบเจาะรูปก้นหอย สามารถลดแรงต้าน ลดปัญหาหญ้าพันใบเจาะได้จริง อุปกรณ์เครื่องเจาะหลุมตัวนี้ ทำงานได้ดี และที่สำคัญขายในราคาไม่แพง

เมื่อถามถึงผลการทดลองอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน คุณทอมให้คำตอบว่า หากใช้แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 ลิตร เครื่องเจาะหลุม นิวบอร์น สามารถเจาะหลุมดินได้ 50 หลุม ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง กับสภาพดินเปียกหลังฝนตก ถือว่าเครื่องเจาะหลุม นิวบอร์น ช่วยให้การทำงานขุดดินกลายเป็นเรื่องง่ายๆ และคล่องตัวกว่าเดิม

หากผู้อ่านท่านใด สนใจเครื่องเจาะหลุม นิวบอร์น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ คุณทอม หรือ คุณปรีชา บุญส่งศรี ได้ที่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (086) 618-2302 หรือ Line ID:organicfertilizer และเฟซบุ๊ก นิวบอร์น น้ำหมักชีวภาพ