นอกจากนี้ ยังปลูกผักปลอดสารพิษ ประเภทพืชผักสวนครัว

และผักเคล ราชินีผักใบเขียวที่คนรักสุขภาพรู้จักกันดี รวมทั้งปลูกไม้ผลนานาชนิด ทั้งมะละกอ มะพร้าวน้ำหอม เสาวรส ฯลฯ ผลผลิตจากฟาร์มอินทรีย์แห่งนี้เน้นส่งขายห้างโมเดิร์นเทรดในเมืองนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

คุณก้าว ทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการกระจายความเสี่ยง ปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรหลากหลายชนิด รวมถึงปลูกพืชปลอดสารพิษ บริหารฟาร์มและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้ต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช แต่มีการใช้ปุ๋ยเคมีบางส่วน รวมทั้งผลิตอาหารเอง ใช้มูลสัตว์หมุนเวียนในการปลูกพืช เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงวัว และเลี้ยงปลาหมอในกระชัง

เนื่องจาก คุณก้าว เป็นเกษตรกรมือใหม่ จึงประสบปัญหาขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร ขาดเงินทุนในการทำเกษตร ประสบปัญหาด้านปัจจัยการผลิต ขาดแคลนแรงงาน การปรับสถานที่ รวมถึงความรู้ด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงสนับสนุนให้คุณก้าวเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง Digital Marketing ออนไลน์ กับทางคีนัน พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม workshop เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้คุณก้าวสามารถพัฒนาตนเอง นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง

การปลูกไผ่เพื่อขายหน่อ จัดเป็นรูปแบบเกษตรกรรมอินทรีย์และปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่ได้มีการใช้สารเคมีเลย นอกจากนั้น การปลูกไผ่ยังช่วยลดโลกร้อนได้ดีกว่าต้นไม้หลายชนิด

อย่างกรณีของ คุณภัทรา จันทร์ศรี เจ้าของ “บ้านสวนไผ่หวาน” เลขที่ 77/4 หมู่ที่ 13 ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. (081) 366-4142 ที่ปลูกไผ่บงหวานมานานเกือบ 14 ปี ปลูกไผ่บงหวาน 10 กว่าไร่ไว้ที่จังหวัดแพร่

ต่อมาได้ต่อยอดมาเปิดร้านอาหาร นำหน่อไผ่บงหวานมาประกอบเป็นอาหารในร้านทั้งหมด ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก

คุณภัทรา เล่าย้อนกลับไปว่า ตนเองทำงานบนเส้นทางของข้าราชการครูมานานถึง 14 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ก็ได้รับการแนะนำจากน้องสาวให้ลองปลูกไผ่บงหวาน ก็ได้ศึกษาเรื่องไผ่บงหวานและก็ได้ตัดสินใจไปซื้อพันธุ์ไผ่บงหวานที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 กล้า เป็นเงิน 25,000 บาท และก็ได้นำมาปลูกและขยายมาเรื่อยๆ

ในช่วงที่ปลูกไผ่บงหวานช่วงแรกๆ นั้น เนื่องจากต้นไผ่ยังเล็กมาก จึงมีพื้นที่เหลือว่างระหว่างแปลงอยู่ ได้ปลูกผักแซมตามแปลงไผ่ ซึ่งได้แก่ ผักบุ้ง พริก มะเขือ เพื่อให้มีรายได้ในช่วงแรกๆ

หลังจากปลูกมาประมาณ 10 เดือน เริ่มเก็บหน่อไม้ขายได้บ้างแล้ว ในตอนแรกได้นำไปวางขายในตลาด แต่ประสบปัญหาคือ คนซื้อไม่เชื่อว่าหน่อไม้จะรับประทานดิบได้จริงๆ และไม่เชื่อว่าจะหวานจริงๆ

“เพราะในตอนนั้นไม่ว่าหน่อไม้อะไร คนขายก็มักจะโฆษณาว่าเป็นหน่อไม้หวานเสมอ ทำให้คนซื้อไม่แน่ใจ เราจึงได้แจกให้ชิม เพื่อจะทำตลาด และก็ได้นำเอาหน่อไม้หวานไปประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรธรรมชาติที่จังหวัดสระบุรี นิทรรศการงานต่างๆ ที่หน่วยงานราชการต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเปิดตัวหน่อไม้หวานสายพันธุ์ใหม่ คือ ไผ่บงหวาน ที่หวาน หอม กรอบ อร่อย และรับประทานสดๆ ได้” คุณภัทรา กล่าว

ปี 2550 ปีแรกที่จำหน่ายหน่อไม้ จากต้นไผ่ 1,700 กอ จากสมุดบันทึกที่จดไว้พบว่า สามารถสร้างรายได้ถึง 60,000 กว่าบาท ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำให้ไผ่บงหวานเป็นพืชตัวหลักของสวน และมีความคิดที่จะขยายจนเต็มพื้นที่ 9 ไร่ เพราะคิดว่าพืชตัวนี้ได้ผลตอบแทนเร็ว ลงทุนน้อย และใช้สารชีวภาพ อีกทั้งโรคและศัตรูพืชไม่มี ยิ่งกว่านั้นก็ได้กระแสตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีมาเรื่อยๆ

จากคำบอกเล่าของคุณภัทรา ได้ชี้ให้เห็นว่า รายได้ที่มาจากไผ่บงหวานที่ปลูกไว้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยยกตัวอย่าง ในปี 2551 มีรายได้ถึง 250,000 บาท จึงทำให้ตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกไผ่เพิ่มจนเต็มทั้ง 14 ไร่ มาถึงปัจจุบัน

“อย่าง ปี 2557 ทิศทางตลาดของหน่อไม้บงหวานมีกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ ราคาขายหน้าสวนของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไป ตั้งแต่กิโลกรัมละ 50-200 บาท มีร้านอาหารหลายร้านติดต่อเข้ามาขอซื้อ เพื่อนำไปเป็นเมนูอาหารประจำร้าน ไม่ว่าจะเป็น ส้มตำหน่อไม้ ยำหน่อไม้หวาน ผัดหน่อไม้หวานน้ำมันหอย ห่อหมกหน่อไม้ และอีกหลากหลายเมนู

จากที่ตลาดได้ให้ความสนใจและมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ครอบครัวจันทร์ศรีได้มีการต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วยการเปิดร้าน “บ้านสวนไผ่หวาน” ขึ้น ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้นการใช้จุดเด่นของไผ่บงหวาน คือความอร่อย มาเป็นสารพัดเมนูประจำร้าน

นับเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ไผ่บงหวานอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี และสวนไผ่บงหวานได้ย้ายมาปลูกใหม่ในส่วนของหลังร้าน ราวๆ 2 ไร่ เพื่อนำผลผลิตมาใช้ที่ร้านและแบ่งขายเป็นหน่อไม้สด ซึ่งจำหน่ายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท

คุณภัทรา เล่าประสบการณ์ว่า ผลิตหน่อไม้ไผ่บงหวานออกจำหน่าย ผลปรากฏว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ด้วยลักษณะเด่นอยู่ที่หน่อไผ่มีรสชาติหวาน ไม่ขม สามารถรับประทานเป็นหน่อไม้ดิบเหมือนผักสด และไม่ขมติดลิ้นเหมือนหน่อไม้ไผ่พันธุ์อื่นๆ นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อาทิ ต้มจิ้มน้ำพริก ผัดน้ำมันหอย ชุบแป้งทอด และต้มจืดกระดูกหมู เป็นต้น คุณภัทรายังได้บอกถึงเทคนิคในการบริโภคไผ่บงหวานให้ได้รสชาติอร่อย จะต้องต้มน้ำให้เดือดแล้วค่อยใส่ไผ่บงหวานลงไปในน้ำเดือด เฉลี่ย 5-7 นาที เท่านั้น นำมารับประทานได้เลย ไม่ต้องต้มน้ำทิ้ง

สำหรับพันธุ์ไผ่บงที่ปลูก คือ พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง ประวัติความเป็นมาของ ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง เป็นการพัฒนาพันธุ์ไผ่บงหวานเมืองเลย นำเมล็ดมาเพาะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ เป็นต้นที่คัดมาจากต้นที่เพาะเมล็ด เมื่อ ปี 2549 และขุดแยกเหง้าจากต้นแม่มาขยายพันธุ์ ทำให้มีอายุอยู่ได้มากกว่า 50 ปี แน่นอน และลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ

ลักษณะเด่น คือสามารถทำหน่อนอกฤดูได้ หน่อดก หน่อใหญ่เต็มที่มีน้ำหนัก 300 กรัม ขึ้นไป สามารถขุดหน่อได้ตั้งแต่ 8 เดือน ขึ้นไป มีรสชาติหวาน หอม กรอบ อร่อย และที่สำคัญรับประทานสดๆ ได้ ทำให้สามารถนำไปประกอบเมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น ส้มตำ ยำ สลัด ห่อหมก ผัด ชุบแป้งทอด ต้มจืด ไม่มีสารไซยาไนด์ ปลูกง่าย ดูแลจัดการง่าย ไม่มีโรคและแมลงรบกวน

ปัจจุบัน ได้คัดเลือกออกมาหลายเบอร์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป เช่น ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง เบอร์ 1, 2, 3, 9 เป็นต้น สร้างงานในครอบครัว

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการปลูกไผ่บงหวานที่คุณภัทราได้ให้ข้อมูลคือ สามารถทำได้ในครอบครัว ไม่ต้องจ้างคนงานเยอะ ในครอบครัวมีลูกสาวอยู่ 2 คน ช่วงเวลาปิดเทอมฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงในการทำหน่อไม้นอกฤดู และเป็นช่วงที่มีรายได้ดีมากๆ ในช่วงนี้รายได้ตกอยู่ที่เดือนละแสนกว่าบาท เมื่อหักต้นทุนแล้ว

“สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ของครอบครัว เพราะดิฉันและแฟนเป็นคนขุดหน่อไม้ แล้วนำมาให้ลูกสาวคนเล็กเป็นคนล้างและแพ็กใส่ถุง ส่วนลูกสาวคนโตเป็นคนตัดแต่งและแพ็กหน่อไม้ใส่ถุง ขายในตลาดหมู่บ้าน และที่ตลาดอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่”

“บางส่วนก็เริ่มมีลูกค้าโทร.สั่งตามโทรศัพท์ ครั้งละ 10-20 กิโลกรัม เพื่อนำไปเป็นของฝาก เพราะถือว่าเป็นของที่ไม่เหมือนใคร และเป็นของฝากที่น่าประทับใจ” คุณภัทรา กล่าว

1 ไร่ ปลูกได้ 200 กอ

ในการปลูกไผ่บงหวานนั้น แนะให้ปลูกระหว่างต้น 2 เมตร ระหว่างแถว 4 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 200 ต้น ที่เว้นให้ระยะระหว่างแถวให้กว้าง เพื่อให้เกษตรกรเข้าไปทำงานได้สะดวก เช่น นำขี้เถ้าแกลบไปใส่ได้ง่าย

สำหรับการปลูกก็ไม่ยุ่งยาก ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่า หลังปลูกเสร็จรดน้ำให้ชุ่ม เคล็ดลับในการปลูกไผ่บงหวาน ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนแนะนำให้ปลูกเสมอกับดินเดิม แต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูแล้งจะต้องปลูกให้ต่ำกว่าดินเดิม หรือทำเป็นแอ่งกระทะ

หลังจากปลูกไผ่บงหวานเสร็จ จะต้องหมั่นตัดหญ้า ที่สวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งจะมีการให้ปุ๋ยและให้น้ำเฉลี่ย เดือนละ 1 ครั้ง ปุ๋ยคอกจะใช้ได้ทั้งขี้วัวเก่าหรือขี้ไก่ หรือแม้แต่เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใช้ได้หมด เช่น ซังข้าวโพด กากอ้อย เปลือกถั่วต่างๆ กากยาสูบ ขี้เถ้าแกลบ

สิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือนคือ จะต้องมีการสางลำไผ่ขนาดเล็กที่แตกมาจากตาหน่อเก่าหรือแตกมาจากตาบนลำไผ่เดิมออก โดยใช้มีดพร้าสับออกเลย เพื่อให้ข้างล่างโล่ง ให้ใบไผ่อยู่ส่วนบนเท่านั้น

เกษตรกรที่ปลูกไผ่บงหวานใหม่ๆ จะมีหน่อเกิดขึ้นข้างใน ประมาณ 5-6 หน่อ ให้ขุดหน่อข้างในไปบริโภคหรือจำหน่ายได้ ส่วนหน่อที่ออกมานอกกอก็สามารถเก็บขายได้ พอเมื่อเข้าฝนก็ต้องปล่อยให้หน่อนอกกอโตให้มันขึ้นเป็นลำไผ่

ส่วนความต้องการของตลาดโดยทั่วไปแล้ว ตลาดมีความต้องการหน่อไม้ไผ่บงหวานที่มีขนาดน้ำหนักของหน่อ 6-8 หน่อ ต่อกิโลกรัม เนื่องจากเมื่อซื้อเป็นของฝากแล้วจะดูน่าซื้อ คือขนาดไม่เล็กเกินไป จริงแล้วหน่อไม้ไผ่บงหวานจะมีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด เมื่อนำมาบริโภคสดๆ และเร็วที่สุด ถ้าปล่อยทิ้งไว้หลายวันความหวานจะลดลงเช่นเดียวกับข้าวโพดหวาน ดังนั้น การเก็บหน่อไม้จะมีการขุดขายกันแบบวันต่อวัน ถึงแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็น ความหวานก็จะลดลง แต่จะเก็บไว้บริโภคนานวันควรจะต้มให้สุก แล้วนำมาแช่แข็งจะดีกว่า

ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง

คุณภัทรา กล่าวต่อไปว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกไผ่บงหวานมักจะปลูกแบบฝากเทวดาเลี้ยง น้ำก็ไม่ให้ หญ้าก็ไม่กำจัด ไม่มีการสางกอ แต่ที่สวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งจะมีการจัดการสวนที่ดี และมีการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน อาทิ ภายในกอจะต้องโล่ง จะต้องขุดหน่อที่อยู่ภายในกอออกมาบริโภคหรือจำหน่าย ในการให้ปุ๋ยกับต้นไผ่บงหวาน จะให้ปุ๋ยเคมีเพียง 10% เท่านั้น ที่เหลือเป็นปุ๋ยคอกทั้งสิ้น ในแต่ละเดือนจะนำปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัม นำมาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 90 กิโลกรัม แล้วใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพรดตามลงไป หมักทิ้งไว้ 1 คืน นำไปใส่ให้กับต้นไผ่บงหวาน ต้นละ 5-10 กิโลกรัม

สิ่งสำคัญในการผลิตไผ่บงหวานนอกฤดูก็คือ การจัดการเรื่องการให้น้ำ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นมาก

“การให้น้ำจะใช้วิธีการแบบปล่อยน้ำเข้าร่องก็ได้ แต่ก่อนปลูกเกษตรกรจะต้องมีการปรับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ไล่ระดับน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ถ้ามีการติดระบบการให้น้ำอย่างดีและมีประสิทธิภาพ จะมีการวางระบบน้ำแบบแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ก็ได้ โดย 1 หัวน้ำ จะได้ 4 ต้น วางให้ห่าง ระยะ 3 เมตร ใช้สปริงเกลอร์หัวสูง” คุณภัทรา กล่าวทิ้งท้าย

คุณฤทธิรงค์ โหตระไวศยะ หรือ คุณหนุ่ม เป็นชาวอุบลราชธานี อยู่บ้านเลขที่ 221 บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทำธุรกิจผลิตจิวเวลรี่ส่งออก อยู่เลขที่ 464/112 ถนนเพชรเกษม 48 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงโควิดระบาด

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ คุณหนุ่มจึงปรับวิธีทำงานโดยให้พนักงานแต่ละคนนำชิ้นงานกลับไปทำที่บ้าน แล้วส่งงานให้คิวซีตรวจสอบคุณภาพผ่านออนไลน์ ส่วนคุณหนุ่มถือโอกาสนี้เดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อพัฒนาสวนแก้วมังกร ที่ครอบครัวทำอยู่แล้ว จำนวน 6 ไร่ จากที่ดินทั้งหมด จำนวน 26 ไร่ แล้วยังปลูกไม้ผลอื่นในพื้นที่เหลืออีก 20 ไร่ โดยเลือกปลูกไม้ผลที่อายุเก็บเกี่ยวสั้น ใช้พื้นที่น้อย เพื่อให้ผลตอบแทนที่คุ้มกับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น เมล่อน มะเขือเทศ องุ่น ข้าวโพด

คุณหนุ่ม ปลูกผลไม้ทุกชนิดในแนวทางอินทรีย์อย่างเป็นระบบ เพราะต้องการให้สินค้าเป็นเกรดพรีเมี่ยม แม้ผลไม้ทุกอย่างจะมีราคาสูงกว่าที่วางขายตามตลาดทั่วไป แต่ราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผลไม้ที่ปลูกแบบอินทรีย์เหมือนกัน จึงทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก สั่งจองกันตั้งแต่เริ่มปลูกจนไม่มีเหลือ เรียกได้ว่าเก่งทั้งผลิตจิวเวลรี่ แล้วยังปลูกผลไม้ได้มีคุณภาพขายดีอีกด้วย

พัฒนา ปรับปรุงสวนแก้วมังกร ที่มีอายุกว่า 20 ปี คุณหนุ่ม เริ่มพัฒนาปรับปรุงแก้วมังกรเป็นอย่างแรก แนวทางปลูกที่วางไว้เป็นแบบอินทรีย์เพื่อให้เป็นแก้วมังกรเกรดพรีเมี่ยมตามเป้าหมายที่วางไว้ แก้วมังกรที่ปลูกเป็นต้นดั้งเดิมที่มีอายุนานกว่า 20 ปี ปลูกอยู่ 6 ไร่ เป็นพันธุ์เวียดนาม มีสีขาวอยู่ 20% และสีแดง 70-80% เพราะตลาดผลสีแดงมีน้อย คุณหนุ่ม ปรับปรุงแก้วมังกรด้วยการตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย และวางระบบน้ำ เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ ปลูกแบบคัดคุณภาพเพื่อต้องการขายเป็นเกรดพรีเมี่ยม แต่ละครั้งเก็บผลผลิตได้ 10,000-20,000 บาท

การปลูกแก้วมังกรแนวอินทรีย์ด้วยการใช้ปุ๋ยหมักที่ทำเองจากมูลวัวและไก่ ที่ผ่านกระบวนการหมักก่อนนำไปใช้ เพราะคุณสมบัติของปุ๋ยหมักมูลสัตว์จะปลดปล่อยธาตุอาหารสำคัญให้แก่พืช คุณภาพผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี อาจเกิดจากอายุต้นหลายปี ถ้าได้ชิมจะพบว่ารสชาติแก้วมังกรที่ปลูกแบบอินทรีย์จะต่างจากการปลูกแบบเคมี

เมื่อจัดการวางระบบปลูกแก้วมังกรเรียบร้อย คุณหนุ่ม มองหาไม้ผลระยะเก็บเกี่ยวสั้น เพราะคิดว่าหากปลูกและดูแลอย่างมีคุณภาพ จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ดังนั้น จึงใช้พื้นที่ว่างอีกส่วนหนึ่งจัดทำโรงเรือน 2 หลัง ขึ้นเพื่อใช้ปลูกเมล่อน กับมะเขือเทศ โรงเรือนทั้ง 2 หลัง มีขนาดเท่ากันคือ 6×4 เมตร ส่วนความสูงนั้นถ้าปลูกเมล่อนใช้ความสูง 4 เมตร ส่วนโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ มีความสูง 6 เมตร เพราะต้องการให้โปร่งลมพัดผ่านสะดวก โดยโรงเรือนทั้งสองจะสลับปลูกเมล่อนกับมะเขือเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินสะสมโรคพืช

ปลูกมาปีเศษ เป็นพันธุ์จันทร์ฉาย บารมี อินทนนท์ กรีนเนต ปลูกลงดิน ทำเป็นร่องยกสูง ระบบน้ำหยด ปลูกแบบอินทรีย์ ด้วยการปรุงดินใส่ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ที่ต้องหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 3 เดือน ร่วมกับเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นในพื้นที่ แล้วยังมีแกลบและมะพร้าวสับ

การเตรียมแปลง จะต้องตีปั่นดินให้ร่วนซุย แล้วใส่ปุ๋ยน้ำหมักปลา และน้ำหมักผลไม้ในอัตราและช่วงอายุต้นที่ต่างกัน ในช่วงแรกใส่ปุ๋ยทางดิน เมื่อต้นมีความแข็งแรงมากจึงเปลี่ยนมาใส่ทางใบ แล้วเมื่อติดดอกและมีผลให้ใส่น้ำหมักผลไม้เพื่อบำรุงดอกและขั้ว แถมยังช่วยเรื่องการขยายผลไม่ให้แตกง่าย

เมล็ดพันธุ์นำไปบ่มก่อน จากนั้นจึงนำไปเพาะในถาด ใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน โดยสังเกตจากการเจริญเติบโตของกลีบเลี้ยง 2 ใบ และใบจริง 1 ใบ จึงย้ายไปปลูกในแปลง แล้วรดน้ำให้ชุ่มทันทีครั้งเดียว แล้วเว้นระยะ 3 วัน พอวันที่ 4 รดน้ำที่ผสมจุลินทรีย์เป็นน้ำหมักปลาทางสายน้ำ

การไว้แขนงเมล่อน ไว้ที่ระหว่าง ข้อ 9-15 แต่ถ้าเกสรไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะหน้าหนาวอาจต้องไว้ ข้อที่ 16-17 หลังจากผสมเกสรแล้วให้ผูกเชือกสีเป็นสัญลักษณ์สำหรับนับเวลาการเก็บผลผลิต โดยแต่ละต้นจะเก็บผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ 1 ผล

เมล่อน เจอปัญหาโรคราน้ำค้างและหนอนผีเสื้อกับแมลงหวี่ขาว คุณหนุ่ม บอกถึงวิธีการป้องกันแมลงหวี่ขาวตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านที่แม่เคยสอนไว้ ด้วยการนำเอายาหอมผสมน้ำเปล่าใส่ในถ้วยเล็กวางไว้ใต้ต้นเมล่อน วิธีนี้ทำให้แมลงหวี่หมดไป โดยแมลงหวี่ขาวจะมาในช่วงเพาะต้นกล้าที่มีใบอ่อน ดังนั้น จึงต้องทำตั้งแต่ต้นเล็ก นอกจากนั้น ยังใช้สารชีวภัณฑ์อื่นช่วยป้องกันแมลงศัตรู อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นกล้าแข็งแรง แมลงศัตรูจะหมดไปเอง

ตลาดขายเมล่อนของคุณหนุ่มยังสร้างความน่าสนใจด้วยการชักชวนให้ลูกค้าแจ้งข้อความหรือวาดรูปที่ต้องการลงบนผิวของผลเมล่อนที่ลูกค้าจอง ถือเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยมีสมาชิกในครอบครัวคุณหนุ่มลงมือวาดให้ แล้วใส่จินตนาการอิสระของพวกเขา อยากวาดอะไรวาด ถือว่ากิจกรรมนี้ช่วยเพิ่มยอดขายแนวธรรมชาติแบบไม่ต้องกระตุ้น ถูกใจลูกค้ามาก ซึ่งการวาดรูปหรือเขียนข้อความจะต้องทำช่วงประมาณ 15 วัน หลังผสมเกสร

ภายหลังประสบความสำเร็จจากการปลูกเมล่อน คุณหนุ่ม มองมะเขือเทศกินสด เป็นเพราะเป็นพืชไม้ผลที่กำลังได้รับความนิยม แต่ยังมีความรู้ไม่ลึกซึ้ง จึงได้เข้าอบรมหลักสูตรปลูกมะเขือเทศกินสดที่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสายพันธุ์ CHT103 ซึ่งเป็นมะเขือเทศหวานกินสดพันธุ์ทนร้อนในสภาพโรงเรือน

คุณหนุ่ม ปลูกมะเขือเทศกินสด 2 สายพันธุ์ คือ CHT103 กับ โซลาริโน่ จากฮอลแลนด์ เพราะทั้งสองสายพันธุ์มีรสหวานมาก เหมาะกับการกินสด ปลูกในโรงเรือนประมาณ 240 ต้น และนอกโรงเรือน อีก 4 สายพันธุ์ 100 กว่าต้น ปลูกแบบลงดิน ใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ในสัดส่วนน้อยกว่าใบไม้ เป็นสูตร 5:3:1:1 (ใบไม้ มูลสัตว์ แกลบดำ รำ) เป็นสูตรของ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง เช่นกัน ส่วนความหวานถ้าเป็นพันธุ์ CHT103 ได้ประมาณ 9-11 บริกซ์ ถ้าเป็นพันธุ์โซลาริโน่จากฮอลแลนด์ยิ่งหวาน 15-18 บริกซ์

คุณหนุ่ม ให้รายละเอียดขั้นตอนและวิธีปลูกมะเขือเทศว่า เริ่มจากการเพาะเมล็ด ให้แช่เมล็ดไว้ในน้ำอุ่น 6 ชั่วโมงก่อนนำใส่ถาดเพาะที่มีพีทมอสส์ ใช้เวลา 25-30 วัน จึงย้ายลงแปลงดินปลูกในโรงเรือน ให้น้ำ 3 ครั้ง ตั้งเวลาครั้งละ 3-5 นาที ใช้ปุ๋ยที่หมักเอง หลังจากนั้น 3 เดือน เริ่มให้น้ำหมักปลาทางดิน ผ่านเวนจูรี่วันเว้นวัน พ่นทางใบทุก 3 วัน จนติดผล เมื่อติดผลเปลี่ยนมาให้น้ำหมักผลไม้แทนทุก 3 วัน ทั้งทางดินและทางใบ

เดือนที่ 1 จะเริ่มออกดอกตามข้อต้น สมัครรูเล็ตออนไลน์ แล้วติดผลในเดือนที่ 2 จากนั้นก่อนเก็บผลผลิตในเดือนที่ 3 จะต้องทำหวานทุก 3 วัน โดยใช้น้ำหมักมูลค้างคาวทางดินและใบ เพื่อให้แป้งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเคลื่อนย้ายจากใบสู่ลำต้นและผล โดยให้นำผลมะเขือเทศมาวัดค่าความหวานจากเครื่องวัดบริกซ์มิเตอร์ ถ้าได้ค่ามาตรฐานแล้ว จึงเก็บส่งลูกค้า โดยทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตจากลูกที่แดงจัดก่อน เพราะมีความหวาน กรอบ อร่อย ซึ่งการเก็บผลผลิตแต่ละครั้งจะได้ประมาณ 10-15 กิโลกรัม สามารถเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3-4 เดือน อัตราเฉลี่ยผลผลิตที่ได้ ประมาณ 2.5 กิโลกรัม ต่อต้น

มะเขือเทศหวานกินสด ที่เก็บในแต่ละครั้งจะได้จำนวนผลมากน้อย ขึ้นอยู่กับการดูแลและสภาพอากาศ พืชชนิดนี้ไม่ชอบอากาศร้อน ทำให้มีผลผลิตน้อย แต่เมื่อเข้าช่วงในหน้าหนาวผลผลิตจะออกได้มากและมีคุณภาพมาตรฐานดีที่สุด

มะเขือเทศกินสดทั้ง 2 พันธุ์ ได้ผลผลิตเป็น รุ่นที่ 2 โดยจะปลูกสลับกับเมล่อน เพราะการปลูกสลับด้วยพืชตระกูลแตงหรือถั่วเป็นการช่วยปรับปรุงดินตามธรรมชาติ สร้างไนโตรเจนที่หายไปให้กลับมาใหม่ สำหรับการปลูกมะเขือเทศให้มีคุณภาพ คุณหนุ่มชี้ว่าควรหมั่นตัดแขนงที่งอกออกมาเป็นประจำ เพราะแขนงจะแตกออกมาเร็วมากในตำแหน่งเดิม สำหรับศัตรูทางธรรมชาติของมะเขือเทศคือ หนอนผีเสื้อ และแมลงหวี่ขาว จะใช้วิธีป้องกันแบบเดียวกับเมล่อน

สำหรับพืชเก็บเกี่ยวระยะสั้นชนิดอื่นที่คุณหนุ่มปลูกเพิ่มเติมอีก ได้แก่ ข้าวโพดเพียวไวท์ ฮอกไกโดกับทับทิมสยาม ทั้งสองชนิดเป็นข้าวโพดหวานกินสด หักกินจากต้นได้ ปลูกแบบอินทรีย์เช่นกัน แล้วคัดเกรดพรีเมี่ยม ใช้พื้นที่ปลูก 1 ไร่ ปลูกสลับกันทุก 15 วัน เพื่อให้มีผลผลิตออกขาย

นอกจากนั้น ยังปลูกส้มเขียวหวานกับส้มโอด้วย รวมทั้งยังเลี้ยงไก่ไว้อีกเล็กน้อยเพื่อเก็บไข่ไว้กิน ได้นำน้ำหมักมาให้ไก่กินเพื่อให้มีสุขภาพดี แข็งแรง สร้างภูมิต้านทานโรค ดังนั้น จึงได้ไข่คุณภาพ ปลอดภัย แล้วมีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ทั่วไปด้วย

คุณหนุ่ม ชี้ว่าการปลูกไม้ผลแบบทั่วไป ราคาผลผลิตต้องอิงกับกลไกตลาด แต่ถ้าออกแรงอีกเล็กน้อยมาพัฒนาปรับปรุงดูแลให้มีคุณภาพแนวอินทรีย์ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัย ก็จะทำให้มีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณหนุ่มไม่ได้ตั้งราคาสูงมากนัก เพราะเข้าใจถึงรายได้ของลูกค้า