ระบายน้ำ “กว๊านพะเยา” ต่อเนื่อง“อ่วม น้ำท่วมขังนับสัปดาห์

นาข้าวเจ๊งกว่า 50 ล้านบ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยา วันที่ 30 กันยายน 2559 ว่า มีปริมาณเก็บกักจำนวน 62 ล้าน ลบ.เมตร ขณะที่แหล่งเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำกว๊านพะเยาทุกสาย ได้เก็บกักน้ำไว้แล้วส่วนหนึ่ง ขณะที่ช่วงกลางของลำน้ำสาขาก็ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยาโดยตรง และจะระบายลดลงไปอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 1-2 ล้าน ลบ.เมตร จนกว่าจะเหลือปริมาณเก็บกักเท่ากับ 33.84 ล้าน ลบ.เมตร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ส่วนพื้นที่รอบกว๊านพะเยาโดยรอบที่เป็นที่ลุ่ม จะมีน้ำท่วมบ้างเล็กน้อย คาดว่าหลังจากที่ชาวนาที่อยู่ติดกว๊านพะเยาทำการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2559 อาจจะต้องเก็บกักน้ำกว๊านพะเยาไว้ โดยใช้กระสอบทรายกั้นด้านหน้าประตู ดังที่เคยทำมาแล้ว เพื่อไม่ให้น้ำระบายออกไปมากเกินไป

นายสมชาย เข็มเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบล(ทต.)เวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ได้เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทั้งนาข้าว สวนข้าวโพด เนื่องจากถูกน้ำอิงเอ่อล้นเข้าท่วมมาตั้งแต่วันที่ 21-22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และท่วมขังต่อเนื่อง เพราะน้ำอิงที่รับน้ำจากกว๊านพะเยาจนถึงขณะนี้ยังระบายไม่หยุด ทำให้นาข้าวใน ต.ลอ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นนาข้าวในทุ่งลอน้ำท่วมเสียหายอย่างหนัก เมื่อน้ำท่วมนานกว่า 1 สัปดาห์ ข้าวจะไม่สามารถเติบโตต่อได้อีก ทั้งนี้ทุ่งลอซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีของจังหวัดพะเยาคาบเกี่ยวพื้นที่ อ.จุน และ อ.เชียงคำ ขณะจะใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว แต่ถูกน้ำท่วมเพราะเป็นพื้นที่ปลายน้ำ คาดว่ามูลค่าเสียหายไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

นายเตชะพัฒน์ มะโนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 6 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา และคณะทำงานลุ่มน้ำอิง กล่าวว่า ลุ่มน้ำอิงบริเวณทุ่งดอกคำใต้ เขตติดต่อระหว่าง อ.ดอกคำใต้ และ อ.ภูกามยาว ถือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนกลาง ขณะนี้ก็รองรับน้ำที่ระบายจากกว๊านพะเยา ซึ่งนาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิงไปแล้วประมาณ 5,000 ไร่ ทางผู้นำกำลังเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหาย เพื่อแจ้งไปยังราชการและรัฐบาลเพื่อหาแนวทางมาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไป

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ขณะนี้มีการชักชวนเกษตรกรใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศให้ร่วมลงทุนกับบริษัทในการปลูกหม่อนผลสด เพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลหม่อน โดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงไร่ละ 100,000-270,000 บาท /ปี แต่ผู้สนใจต้องลงทุนไร่ละ 25,000 – 32,000 บาท และจะได้ต้นหม่อนไปปลูกเพียง 400 ต้น ซึ่งถือว่าราคาเฉลี่ยต่อต้นสูงมาก และที่อ้างว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้วันละ 10 กิโลกรัมนั้น ในทางวิชาการนั้นถือว่าเป็นไปได้ยากที่จะเก็บผลหม่อนให้ได้จำนวนดังกล่าวในทุกวัน ส่วนการขยายพื้นที่ปลูกให้เป็น 10,000 ไร่ โดยไม่มีแผนการตลาดในการจำหน่ายสินค้ายิ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลตอบแทนสูงตามที่กล่าวอ้าง

ดังนั้น กรมหม่อนไหมจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่สนใจจะปลูกหม่อนผลสดเพื่อจำหน่ายให้ระวังการถูกชักชวนในลักษณะดังกล่าว โดยหากท่านใดสนใจจะปลูกหม่อนผลสดควรขอคำแนะนำหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมหม่อนไหมก่อนเสมอเพื่อจะทราบทิศทางการตลาด รวมถึงวิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และมีบริการจำหน่ายต้นหม่อนปักชำในราคาประมาณต้นละ 3 บาท ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 21 แห่ง ทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมหม่อนไหมซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-5587924 ต่อ 310

เทศกาลกินเจในปีนี้ ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม สิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน โดยถือเอาวันตามจันทรคติของปฏิทินจีน เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี นอกจากประเทศจีนแล้วมีบางประเทศที่มีเทศกาลนี้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย บางส่วนในอินโดนีเซีย ภูฏาน ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงประเทศไทยที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ ประเพณีการกินเจได้รวมเอาลัทธิเต๋า มารวมกับศาสนาพุทธ การกินเจเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2170 ปลายสมัยอยุธยา

จำได้ว่าตอนเด็กๆ พอรู้ว่าจะต้องกินเจ จะตื่นเต้นมาก ผู้ใหญ่จะรื้อตู้เสื้อผ้าเพื่อหาชุดขาวให้เราไว้ ชุดพวกนี้เป็นชุดเก่าที่เคยใส่ตอนกินเจในปีที่ผ่านๆ มา ส่วนใหญ่ช่วงกินเจจะตรงกับช่วงปิดเทอมกลาง ทำให้เราสนุกเต็มที่ โดยปกติจะอยู่บริเวณใกล้ศาลเจ้ากันทั้งวันทั้งคืน ซึ่งไม่มีใครว่า ในช่วงกลางคืนจะมีหนังกลางแปลง งิ้ว เป็นที่ครึกครื้น

ตำนานของคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว เชื่อว่าการถือศีลกินเจในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์ 2 พระองค์ ดังมีในพระสูตร ปั๊กเต๊าโก๋ว ฮุดเชียวไจเอียงชั่วเมียวเกง กล่าวไว้คือ พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธะ พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ คือ พระศรีสุขโลกปัทมอรรถอลังการโพธิสัตว์ และพระศรีเวปุลกสังสารโลกสุขอิศวรโพธิสัตว์ รวมเป็น 9 พระองค์ (หรือ “เก้าอ๊อง”) ทรงจักโปรดสัตว์โลกด้วยความเมตตา จึงได้แบ่งกายมาเป็นเทพเจ้าแห่งดาว 9 พระองค์ด้วยกัน คือ ไต้อวยเอี๊ยงเม้งทัมหลังไทแชกุน ไต้เจียกอิมเจ็งกื้อมึ้งงวนแชกุน ไต้กวนจิงหยิ้งลุกช้งเจงแชกุน ไต้ฮั่งเฮี่ยงเม้งม่งเคียกนิวแชกุน ไต้ปิ๊กตังง้วนเนี้ยบเจงกังแชกุน ไต้โพ้วปั๊กเก๊กบู๊เอียกกี่แชกุน ไต้เพียวเทียนกวนพัวกุงกวนแชกุน ไต้ตั่งเม้งงั่วคูแชกุน ฮุ้ยกวงไตเพียกแชกุน เทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์ (แช แปลว่า ดาว กุน แปลว่า เทพเจ้า) การบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อขอลาภยศเงินทองหรืออะไรตามความต้องการของเราเป็นความเชื่อกันมาก่อนศาสนาพุทธ

อีกตำนานว่าการกินเจเพื่อที่จะบูชาเทพดาวนพเคราะห์ 9 พระองค์ อันได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสฯ พระศุกร์ พระเสาร์ และพระราหูกับพระเกตุ ตำนานนี้น่าจะรวมเอาความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่คนไทยรับจากฮินดูมาร่วมประกอบด้วย และคิดขึ้นมากันทีหลัง ดูจะเป็นจักรๆ วงศ์ๆ และอีกหลายตำนานซึ่งจะไม่ขอกล่าว

แต่การกินเจในปัจจุบันมักจะนึกถึงความเมตตาที่มีต่อสัตว์ที่เรากินอยู่ทุกวัน เช่น หมู ไก่ ปลา ในปีหนึ่งๆ ควรจะเว้นสัก 9 วัน ก็นับว่าไม่มาก พอทนได้ ได้กุศลทางใจด้วย แต่คนอีกส่วนหนึ่งนึกถึงสุขภาพของตัวเพราะการกินเนื้อสัตว์มากเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ จึงหันมากินเจกันในช่วงที่เป็นเทศกาลเพราะหากินได้สะดวกดี บางท่านก็ถือว่าเปลี่ยนรสชาติอาหารซะงั้น

แต่ความหมายของเจในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายว่า การถืออุโบสถ งดอาหารคาว และต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม ให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ เจี๊ยะเจ เป็นภาษาแต้จิ๋ว คำที่ใช้ตรงข้ามกับอาหารเจคือ อาหารชอ ซึ่งหมายถึง อาหารคาว แต่ทางภาคใต้เป็นจีนฮกเกี๋ยน เรียกว่า เจี๊ยะฉ่าย แปลได้ตรงตัวว่า กินผัก เทศกาลกินเจของชาวแต้จิ๋วมีจุดเด่นเรื่องอาหาร โดยเฉพาะตลาดเก่าเยาวราช มีอาหารแปลกๆ อร่อยๆ ชวนกินเสมอ บางปีที่กินเจมีโอกาสได้ไปเยาวราช ถือว่ามีความสุขในการกิน ส่วนสนนราคาไม่ต้องพูดถึง แพงกว่าปกติแน่นอน ของกินบางอย่างแพงกว่าในห้างด้วยซ้ำ แต่ของก็มีคุณภาพสูง

การกินเจที่ปฏิบัติกันจะงดกินเนื้อสัตว์และงดพืชผักเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง นัยว่าเป็นการเพิ่มกำหนัด และกินไปมากๆ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำร้ายอวัยวะภายในที่สำคัญ ผักทั้ง 4 อย่าง ได้แก่ 1. หัวหอม รวมถึงต้นหอม ดอกหอม หอมใหญ่ กินมากๆ จะทำลายธาตุน้ำหรือทำลายไต 2. กระเทียม รวมถึงต้นด้วย กินมากๆ จะทำลายธาตุไฟ หรือทำร้ายให้หัวใจทำงานผิดปกติ 3. กู่ฉ่าย รวมถึงดอกด้วย ผักชนิดนี้กินไปมากๆ จะทำลายธาตุไม้ หรือทำร้ายตับ 4. หลักเกียว (อันนี้ไม่มีในไทย) กินไปมากๆ จะทำลายธาตุดิน หรือม้ามบางตำรา รวมไปถึงใบยาสูบซึ่งจะทำลายธาตุทองหรือปอดอีกด้วย คำเรียกว่า ถือศีลกินเจ เพราะฉะนั้น ต้องถือศีลห้า รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมถึงกายให้บริสุทธิ์ คืองดการมีเพศสัมพันธ์ การนุ่งขาวห่มขาวก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การไปศาลเจ้า แต่โดยปกติแต่งกายไปทำงานนอกบ้านก็ไม่ได้เคร่งครัดกันมากนัก

ถ้าเป็นเรื่องหยิน หยาง การกินเจก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุลของร่างกาย โดยเนื้อสัตว์ที่เรากินกันทุกวันถือเป็น หยิน ซึ่งหมายถึง ความมืดทึบ ความขุ่นมัว สีดำ ส่วน หยาง จะเป็นฝ่ายตรงข้ามกันคือ ความสะอาด ความโปร่งใส สีขาว อาหารที่ปกติเป็นเนื้อสัตว์มากเกินไปก็ต้องปรับสมดุลให้ได้โดยการเพิ่มความเป็นหยางคือ กินผัก ผลไม้เข้าไป ซึ่งจะชำระล้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

การกินเจก็ควรกินให้ถูกหลัก เพราะอาหารเจส่วนหนึ่งเน้นแป้ง และใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร เช่น อาหารที่ทอด ผัด การบริโภคติดต่อกันหลายวันไม่เป็นผลดีต่อคนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน การกินเจควรเลี่ยง อาหารทอด ผัด แต่กินอาหารที่เน้นการต้ม นึ่ง ยำ และย่าง รสชาติอาหารก็เช่นกัน อาหารเจจะเน้นที่รสหวานและเค็ม เพื่อทดแทนความอร่อยของเนื้อที่ไม่มี ทำให้ไม่เป็นผลดีต่อผู้มีโรคประจำตัวเช่นกัน อันตรายอีกอย่างหนึ่งคือ ผักที่เรากิน เนื่องจากผักส่วนใหญ่ใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือสารกำจัดโรคพืช ถ้าเป็นไปได้การบริโภคผักอินทรีย์จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด มิฉะนั้น การบริโภคผักมากๆ จะกลายเป็นหนีเสือปะจระเข้

หอยนางรม เป็นอาหารเจ

ตำนานเล่ากันว่า เจ้าแม่กวนอิมตอนที่ยังเป็นเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ได้พาชาวบ้านที่นับศาสนาพุทธและกินเจหนีจากการตามฆ่าพ่อตัวเองคือ พระเจ้าเมี่ยวจวง ลงเรือไปในทะเล ต่อมาเกิดเสบียงหมด จนคนใกล้อดตาย เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านจึงอธิษฐานว่าถ้าเอาไม้พายจุ่มลงไปในทะเลถ้าติดสิ่งใดขึ้นมาขอให้สิ่งนั้นเป็นอาหารได้ ปรากฏว่าหอยนางรมติดไม้พายขึ้นมา จึงถือว่าหอยนางรมเป็นอาหารเจ แต่ในปัจจุบันอาหารเมนูเจที่มีหอยนางรมเป็นส่วนประกอบก็ไม่ค่อยทำบริโภคกันเท่าไรนัก คนส่วนใหญ่จะไม่กินหอยนางรมในช่วงเทศกาลเจ แต่ซอสหอยนางรมนิยมใช้กันสำหรับการปรุงรส สำหรับคนที่เคร่งจริงๆ ก็ไม่ได้ใช้ซอสหอยนางรมประกอบอาหารเจ เพราะถือว่าปัจจุบันนี้ส่วนประกอบของอาหารเจมีหลายอย่างที่สามารถทำให้อร่อยทัดเทียมอาหารคาว

ช่วงหลายปีมานี้กินเจได้อาศัยศาลเจ้าของมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง เป็นประจำ หลังจากไปทำบุญวันแรกแล้วก็ไปกินเจที่นั่นเพราะมีอาหารให้กินฟรีตลอดเวลา ด้วยความอุปถัมภ์ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ้าง บริจาคแก๊สตลอดงาน น้ำแข็งตลอดงาน ข้าวสารตลอดงาน รวมกับที่คนกินเจไปร่วมทำบุญด้วยก็สามารถมีอาหารให้กินตลอดทั้งวัน กินเสร็จก็ซื้อกับข้าวเจที่มีขายในโรงเจ มา 5-6 ถุง เอาไว้กินวันต่อไป โดยจะเข้าโรงเจวันเว้นวันเพราะห่างจากบ้านโขอยู่

การกินเจของมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานจะกินล่วงหน้าสามวัน วันที่สี่ก็จะเป็นวันที่กินตรงกันทั่วประเทศ จะมีผู้กินเจซึ่งกินนอนที่โรงเจตลอดเทศกาลจำนวนมาก ผู้กินเจจะสวดมนต์กันวันละ 5 ครั้ง โดยครั้งแรกตอนตีสี่ สิบโมง บ่ายสอง สี่โมงเย็น และตอนสองทุ่มซึ่งจะมีคนมามากที่สุด แต่ที่นี่ไม่มีการทรงเจ้าแบบของภาคใต้

การถือศีลกินเจ เป็นการตั้งมั่นบนหลักที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น โดยไม่เอาชีวิตของสัตว์มาหล่อเลี้ยงบำรุงชีวิตของตนเอง ถือศีลห้าปฏิบัติธรรมให้ตัวเองบริสุทธิ์ การกินเจนอกจากเกิดผลดีต่อจิตใจแล้วยังรวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 แจงผลประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559 เผยข้อมูลข้าวนาปรังภาคตะวันออก ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ลด จากสภาวะความแห้งแล้งปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลักมีน้อย และการรณรงค์ให้เกษตรกรลดปลูกข้าวนาปรัง เช่นเดียวกับมันสำปะหลังโรงงานปี 59 ที่ลดเช่นกันจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม สศท.6 จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบรับรองข้อมูลข้าวนาปรัง และมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 โดยเตรียมนำข้อมูลเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรด้านพืช พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ก่อนเผยแพร่ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ต่อไป

ด้านนางบุบผา ภู่ละออ ผู้อำนวยการ สศท.6 ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับรองข้อมูล ข้าวนาปรังของภาคตะวันออก โดยมีเนื้อที่ปลูกในปี 2559 จำนวน 642,971 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่ปลูกจำนวน 816,917 ไร่ (ลดลงร้อยละ 21) เนื้อที่เก็บเกี่ยวได้จริง 634,380 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่เก็บเกี่ยวได้ 810,222 ไร่ (ลดลงร้อยละ 22) ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 628 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ที่ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 667 กิโลกรัม ทำให้มีผลผลิตรวม จำนวน 398,259 ตัน ลดลงจากปี 2558 ที่มีจำนวน 540,323 ตัน (ลดลงร้อยละ 26) ทั้งนี้ เนื้อที่และผลผลิตลดลงจากการส่งน้ำในระบบชลประทานของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ได้น้อย และรัฐบาลรณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน และผลผลิตกระทบจากความแห้งแล้งข้าวมีเมล็ดลีบไม่มีน้ำหนัก ข้าวเป็นเชื้อรามีการระบาดของโรคไหม้คอรวงในบางพื้นที่

มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 ภาคตะวันออก เนื้อที่เพาะปลูก 1,327,244 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีเนื้อที่ปลูก 1,422,385 ไร่ (ลดลงร้อยละ 7) เนื่องจากช่วงฤดูปลูกหาท่อนพันธุ์ปลูกได้ยาก ด้านเนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวน 1,288,032 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,395,882 ไร่ (ลดลงร้อยละ 8) จากสภาวะความแห้งแล้งยาวนานในปี 2559 ต้นมันตายและในดินมีความร้อนมากดินร้อนระอุหัวมันเน่าเสียในดินมากไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเหลือไร่ละ 3,389 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ที่ได้เฉลี่ยไร่ละ 3,708 กิโลกรัม (ลดลง ร้อยละ 9) จากสภาวะความแห้งแล้งและหัวมันเน่า ส่งผลให้ได้ผลผลิตรวมทั้งหมด 4,365,598 ตัน ลดลงจากปี 2558 ที่ได้จำนวน 5,175,803 ตัน (ลดลงร้อยละ 16) ทั้งนี้ ท่านที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร. 038 352 435 หรือ อีเมล zone6@oae.go.th

วันที่ 1 ตุลาคม นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายฝ่ายได้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำช้างแรก ในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.ช้างแรก ซึ่งมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 10% ของปริมาณกักเก็บ อาจส่งผลกระทบกับการนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพาน ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้จัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาท ใช้เครื่องจักรกลหนักขุดลอกอ่าง และก่อสร้างถนนรอบอ่างความยาวกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมีลานอเนกประสงค์และไบค์เลน รวมทั้งป้องกันปัญหาการบุกรุกของประชาชนรอบอ่าง นอกจากนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อวางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใน เพื่อนำมาผลิตน้ำประปา สำหรับระยะยาว กรมทรัพยากรน้ำจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 เพื่อขุดลอกอ่างเพิ่ม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน ปี 2559 ร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือบจธ. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯกำลังเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบหรือเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบแต่เสียดอกเบี้ยสูง โดยใช้เงินช่วยเหลือของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของทางบ.จ.ธ.เบื้องต้นมีเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้จากคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัด และ อชก.ส่วนอำเภอ จำนวน 809 ราย จำนวนเงิน 202.74 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ อชก.ส่วนกลาง จำนวน 330 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 323.17 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 525.91 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯติดขัดปัญหาในเรื่องงบประมาณทำให้ยังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ จึงได้ลงนามเอ็มโอยู เพื่อให้บ.จ.ธ. และธ.ก.ส. เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินกู้แทน ซึ่งคาดว่าหลังจากลงนามแล้วภายใน 1 – 2 สัปดาห์ บจธ. และธ.ก.ส.จะสามารถอนุมัติเงินกู้เพื่อนำร่องช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแรกจำนวน 809 รายได้ก่อน หลังจากนั้นจะทยอยช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มต่อๆไป

“เกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ hillchords.com ต้องจ่ายดอกเบี้ย 3-4% ต่อเดือน โดยมักจะนำที่ดินไปค้ำประกันนายทุน หรือขายฝากที่ดินโดยโอนกรรมสิทธิ์ไปให้และจะซื้อคืนทีหลัง ซึ่งมีโอกาสสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินสูงมากเพราะดอกเบี้ยแพง และจ่ายไม่ไหว ทั้ง 3 หน่วยงาน จึงต้องเร่งช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกิน โดยให้การช่วยเหลือกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำประมาณ 3% ต่อปี รวมทั้งให้การช่วยเหลือในการฟื้นฟูรายได้โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นเกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องมีภาระหนี้หนักที่เกิดจากผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากการประกอบอาชีพสุจริต ไม่ใช่หนี้สินจากการพนัน และจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินเฉลี่ย 5 -15 ไร่”

ชาวนาในตำบลเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์อ่วม หลังแม่น้ำปาวและแม่น้ำชีหนุนสูงเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรนานจมน้ำกว่า 2 สัปดาห์เสียหายกว่า 443 ไร่ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการสำรวจ พร้อมเยียวยาและวางแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบแม่น้ำปาวและแม่น้ำชีหนุนสูง ส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังงอกงามและกำลังตั้งท้อง ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านด้านใต้ ตำบลเหล้าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นรายงานสถานการณ์

โดยจากจากตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ และได้รับน้ำจากพื้นที่ต่างๆทั้งในอำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี และแม่น้ำปาว ซึ่งปัจจุบันพบว่าต้นข้าวที่กำลังงอกงามและกำลังตั้งท้องออกรวงของเกษตรกรในบ้านด่านใต้ ได้ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมจำนวนกว่า 443 ไร่ มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจำนวนกว่า 59 ราย สาเหตุมาฝนตกหนักในพื้นที่และปริมาณน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำปาวหนุนสูงเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลานากว่า 2 สัปดาห์ และคาดว่านาข้าวทั้งที่ถูกน้ำท่วมจะเสียหายทั้งหมด โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือ และหาแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ต่อไป

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากเพื่อเป็นพื้นที่ราบลุ่มและรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆ และประกอบกับอยู่ใกล้กับแม่น้ำปาวและแม่น้ำชี ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำของแม่น้ำทั้ง 2 สายกำลังหนุนสูง จึงทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรมานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว และคาดว่านาข้าวน่าจะเสียหายทั้งหมด

ดังนั้น จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำการสำรวจพื้นที่รับความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือและกำชับให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการเพิ่มความสูงของถนนหรือพนังกั้นน้ำ ซึ่งจะต้องให้ประชาชาเข้มามีส่วนร่วม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ หรือในมิติของสุขภาพยังมีออกมาน้อยมาก จนทำให้เกิดความสับสนว่า การบริโภคไข่ไก่จะส่งผลดีต่อสุขภาพจริงหรือ และจะส่งผลให้เกิดโรคอะไรตามมาหรือไม่ ประเด็นเหล่านี้ส่งผลต่ออัตราการบริโภคไข่ไก่ในไทยด้วยเช่นกัน

คุณธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ รองประธานกรรมการ อัครา กรุ๊ป จำกัด เล่าถึงประเด็นนี้ว่า มีข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ มีการรับรองจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาว่า ไข่ไก่บริโภคได้โดยไม่ได้ส่งผลเรื่องคอเลสเตอรอล นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสคุยกับนักวิจัย และได้ร่วมประสานการทำงานกับกรมอนามัย รวมทั้งอาจารย์จากหลายภาควิชา, สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่, สมาคมผู้ผลิตและผู้ค้าไข่ไก่ และสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ภาคใต้ จับมือกันไปขอทุนจาก ซีพี และ ซีพี ก็มาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อรณรงค์ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐที่เป็นหลักว่า นโยบายบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี จะต้องทำอย่างไรต่อ โดยภาครัฐจัดประชุมกันในทุก 3-4 เดือน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเปิดเป็นอนุกรรมการเอ้ก บอร์ด (Egg Board) ซึ่ง วันที่ 14 ตุลาคมนี้ เป็นงานวันไข่โลก และจะมีงานที่ห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยงานวันไข่โลกจัดติดต่อกันมา 2-3 ปีแล้ว