ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ต้นกาแฟจะเริ่มออกดอกเป็นช่อตาม

ซอกใบกลีบดอกสีขาวติดกันเป็นหลอด ดอกจะมีกลิ่นหอมรูปคล้ายดาว ออกดอกหลังฤดูฝน เมื่อกลีบดอกร่วงจะเห็นผลคล้ายลูกหว้า เป็นรูปไข่ทรงกลม ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง ใช้เวลา 5-6 เดือน กว่าจะเก็บผลสุกได้ คือช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

การตัดแต่งกิ่ง โดยเฉพาะกิ่งที่แห้ง กิ่งทับซ้อนให้เหลือกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ 3-4 กิ่งหลัก การเก็บผลผลิตกาแฟจากต้น

ต้นกาแฟที่พร้อมให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ เมื่ออายุปีที่ 3 ลักษณะผลที่เก็บได้เป็นผลสุกพอดี ไม่สุกเกินไป สีส้มแดงหรือเป็นลูกเชอร์รี่

วิธีเก็บ ห้ามใช้วิธีรูด เว้นแต่เมื่อมีผลสุกพร้อมกันทั้งช่อ ให้เลือกเด็ดทีละผล เพราะในกิ่งเดียวกันจะมีผลสุกไม่พร้อมกัน มีทั้งผลสีเขียว (ผลอ่อน) ผลสีแดงหรือส้มแดง (เก็บได้) ต้องทยอยเก็บ เพราะจะมีผลตอนนำไปคั่ว กลิ่นและรสชาติจะแตกต่างกัน หากเก็บผลโดยไม่คัด

ปลูกกาแฟไปแล้ว 5 ปี ได้ข้อสรุปในเบื้องต้น

ผู้ใหญ่สุชาติ ได้สรุปให้ฟังว่า ผลจากการทดลองปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นดินหินบะซอลต์ ผ่านไป 5 ปี มีข้อสรุปว่า การปลูกกาแฟในพื้นที่ดังกล่าว ให้ปลูกต้นไม้หรือไม้ผลก่อน แล้วจึงปลูกกาแฟเพื่อให้ต้นไม้นั้นเป็นร่มเงาให้ หรือปลูกกาแฟในป่าใต้ร่มเงาไม้ เพียงคอยกำจัดวัชพืชตามความเหมาะสม กับอีกข้อสรุปหนึ่ง การปลูกกาแฟในที่โล่งแจ้งมีปัญหาเรื่องแสงแดด กาแฟอาราบิก้าไม่ทนแดด กับสภาพพื้นที่ที่เป็นดินโปร่ง ไม่อุ้มน้ำ ใบจะเหลือง ต่อมาก็ตาย วิธีการป้องกันคือ การใช้ตาข่ายกรองแสง 50%

แปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าของผู้ใหญ่สุชาติปลูกได้หลายสายพันธุ์ ทุกสายพันธุ์เติบโตได้ดี ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่

– สายพันธุ์คาติมอร์ (Catimor)

– สายพันธุ์เชียงใหม่ 80

– สายพันธุ์ทิปปิก้า (Typica)

– สายพันธุ์เยลโลเบอร์บอน (Yellow bourbon) เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากโครงการหลวง

ส่งเสริมให้ชาวเขาที่จังหวัดเชียงใหม่เพาะปลูก ได้มาเมื่อปี 2525 ข้อสรุปสุดท้าย การปลูกกาแฟบนพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่มากนัก หรืออากาศไม่เย็น ปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่มีผลต่อผลผลิตกาแฟที่นี่

กรรมวิธีหลังการเก็บผลผลิต

กระบวนการนี้ผู้ใหญ่สุชาติจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยให้รายละเอียดว่าจะใช้เครื่องปอกเปลือกแยกเปลือกออกจากเมล็ด จะได้เม็ดกะลา แต่จะพบว่ามีเมือกติดที่กะลา นำมาแยกเมือกด้วยการหมักด้วยน้ำ การหมักเพื่อกำจัดเมือกจากเมล็ดกาแฟที่สีเปลือกแล้ว ก่อนอื่นต้องเตรียมภาชนะรองรับเมล็ดกาแฟหลังจากสีแล้ว นำมาใส่น้ำ คัดเอาเมล็ดที่ลอยน้ำออกทิ้งไป ให้เหลือแต่เมล็ดที่จมน้ำ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน จนเมือกเริ่มหลุดล่อนออกจากเมล็ดกาแฟก็นำมากวนหรือคนต่อ เมื่อจับดูที่เมล็ดกาแฟจะไม่รู้สึกลื่น คือสะอาดแล้วจะสากมือ ต่างจากก่อนที่จะนำมาหมัก นั่นแสดงว่า เมือกหลุดออกหมดแล้ว จากนั้นล้างน้ำให้สะอาด 2-3 รอบ ตักขึ้นจากน้ำ ตากแดดให้แห้ง ถ้าแสงแดดดีเพียง 1 วันก็พอ สังเกตที่เปลือกเมล็ดกาแฟจะรู้สึกว่ากรอบๆ ไม่เหนียว แสดงว่าแห้งได้ที่นำเก็บในภาชนะ ไม่ให้ถูกความชื้น เพื่อรอการสีกาแฟกะลา หรือสีสารกาแฟต่อไป

คัดแยกเนื้อเมล็ดกาแฟก่อนนำไปคั่ววิธีการคัดแยกค่อนข้างพิถีพิถันและใช้เวลาด้วยการนำเนื้อเมล็ดกาแฟมาคัดแยกด้วยมือเพื่อคัดเมล็ดจะได้ peaberry หรือเมล็ดเดี่ยวคล้ายเมล็ดถั่วเหลืองหรือเมล็ดโทน ถึง 30% ขณะที่แหล่งปลูกอื่นๆ อาจจะได้ 5-10% นอกนั้นเป็นเนื้อเมล็ดกาแฟทั่วไป หรือ normal ถามว่า สำคัญอย่างไร ผู้ใหญ่สุชาติ ตอบว่า peaberry มีกลิ่นหอมนุ่มนวล ความหวานของกาแฟมากที่สุดได้ราคาสูง ขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 500 บาท ขณะที่normol กิโลกรัมละ 300 บาท

การคั่วเมล็ดกาแฟ เพื่อให้เกิดสารกาแฟ ต้องอาศัยทักษะ

ในแวดวงธุรกิจกาแฟสด เป็นอันรู้กันว่าการคั่วเมล็ดกาแฟเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีผลต่อกลิ่น รสชาติ ของกาแฟไม่น้อยไปกว่ากระบวนการก่อนหน้าที่ได้กล่าวไป การคั่วเมล็ดกาแฟคือ การนำเมล็ดกาแฟมาคั่ว เพื่อให้เกิดสารกาแฟซึ่งมีอยู่หลากหลายระดับ แต่ทั่วๆ ไป ที่ดำเนินการกันอยู่มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอ่อน ระดับปานกลาง ระดับเข้ม แต่ละระดับมีสาระสำคัญและความแตกต่างอยู่ที่ระดับสีของการคั่วจากการใช้ระยะเวลา อุณหภูมิความร้อน ที่สำคัญทักษะ ประสบการณ์ของผู้คั่ว ซึ่งผลที่เกิดจากการคั่วเมล็ดกาแฟระดับต่างๆ ก็คือ รสชาติ กลิ่น และสีที่แตกต่างกัน

ผู้ใหญ่สุชาติ บอกว่า “โดยมากจะคั่วกันเอง ใช้วิธีพื้นบ้านที่ทำกันมานาน เราใช้วิธีแบ่งระดับตามสี หากคั่วระดับเข้มก็ให้สังเกตที่สีของเมล็ดในของมะขามสุกจะประมาณนั้น คั่วระดับอ่อนก็ให้กะการเปลี่ยนสีจากกาแฟสารจากสีก่อนคั่วให้เปลี่ยนสีไปสักเล็กน้อย ส่วนคั่วระดับกลางก็จะเป็นสีที่อยู่ระหว่างคั่วอ่อนและคั่วเข้ม สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทักษะที่คั่วกันอย่างเป็นปกติและสม่ำเสมอ คอยสังเกตเมื่อทำบ่อยๆ ผู้คั่วก็จะรู้เอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการชอบหรือความพึงพอใจของผู้คั่ว หรือจากความชอบของลูกค้า หรือแขกที่จะมาชิม”

มาตรฐานเมล็ดกาแฟ ในทัศนะของ ผู้ใหญ่สุชาติ ที่ส่งต่อให้แก่ลูกค้า

ผู้ใหญ่สุชาติ บอกว่า “ผมไม่ใช่คอกาแฟ แต่ชอบกลิ่นของกาแฟ การชงกาแฟเป็นศิลปะ ชอบชงกาแฟปรุงรสแล้วให้ผู้อื่นลองลิ้มชิมรส ถ้าเขาชิมแล้วบอกว่า อร่อย นั่นคือ ความภาคภูมิใจ”

ที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่สุชาติ มีร้านกาแฟสดชื่อ ธารลาวา มีป้ายบอกว่า ขายช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ผู้ใหญ่สุชาติเป็นคนให้บริการเอง เพราะเป็นคนชอบชงกาแฟถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งยืนยันว่ากาแฟที่ตนเองผลิตทุกขั้นตอนมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอที่จะส่งต่อถึงมือลูกค้าด้วยการ

– คัดแยกเมล็ด peaberry และ mormal มีเมล็ดที่เป็น peaberry ถึง 30%

– ไม่มีแมลงเจาะเมล็ด

– ไม่มีสิ่งเจือปนใดๆ

– เมล็ดกาแฟแห้งทั้งเมล็ด

– การคั่วเมล็ดกาแฟด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน

– เมื่อคั่วเมล็ดกาแฟแล้วมีกลิ่นหอม รสชาตินุ่มละมุน

ปัจจุบัน สวนกาแฟของผู้ใหญ่สุชาติ ได้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช และอยู่ระหว่างการตรวจแปลง ซึ่งจะได้ใบรับรองมาตรฐานในเร็วๆ นี้
จากแปลงสาธิต มีเกษตรกรหันมาปลูกกาแฟกันมากขึ้น
ปัจจุบัน มีเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกกาแฟกันแล้วมากกว่า 30 ราย จากการที่ผู้ใหญ่สุชาติทำให้ดู พามาให้เห็นกับตา จึงเชื่อว่าพื้นดินที่บ้านน้ำพร้าวปลูกกาแฟได้ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ แม้การเสนอแนวความคิดแก่ชาวบ้าน เกษตรกรจะเป็นเรื่องยาก แต่หากทำให้ดูให้เห็นก่อน ก็จะมีคนทำตาม เพราะเห็นผลผลิตขายได้ “เราไม่ได้คาดหวังว่ากาแฟของเราจะมีรสชาติและมาตรฐานไปสู่ระดับโลก แต่เราหวังว่ากาแฟของเราจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างที่ควรจะเป็น” ผู้ใหญ่สุชาติ กล่าวทิ้งท้าย
หากท่านมีโอกาสผ่านไปทางเด่นชัย เชิญแวะชิมกาแฟสดที่ ร้านธารลาวา ผู้ใหญ่สุชาติ สมบูรณ์เถกิง ยินดีต้อนรับ และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

คอสตาริกา เป็นประเทศเล็กๆ พื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5 ล้านคน ตั้งอยู่ในเขตละตินอเมริกา จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบเดียวกัน ผลผลิตทางเกษตรที่เป็นหลักคือ กล้วยหอม กาแฟ และสับปะรด

ซึ่งมีบริษัทลงทุนข้ามชาติ (multinational) ยักษ์ใหญ่ 4 บริษัท คือ Del Monte, Dole, Chiquita และ Standard Fruits เป็นหลักในการทำธุรกิจ ทั้งผลิต แปรรูป และส่งออกผลผลิตทางการเกษตร โดยมีตลาดหลักอยู่ที่สหภาพยุโรป (European Union : EU) และประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ ร้อยละ 90 ในปี 2010 (2553) ทั้ง 3 พืชนั้น ทำรายได้ให้กับประเทศคอสตาริกา คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้จากการส่งออก นอกจากนี้ ยังมีพวกพืชอื่นๆ อีก เช่น ปาล์มน้ำมัน แตงโม อ้อย และไม้ประดับ แต่ปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนาสับปะรดผลสด พันธุ์ MD-2 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค กลายเป็นพืชที่สร้างรายได้เป็น อันดับ 1 ของประเทศ และขึ้นครองแชมป์สับปะรดผลสดในตลาดโลกได้ในเวลาต่อมา

เทคโนโลยีที่พัฒนา ย่อมนำหน้าคู่แข่ง

ในโลกของการแข่งขัน ไม่มีใครที่จะครองแชมป์ได้ตลอด หากไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด/วิธีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในองค์กรเอง และปัจจัยภายนอกองค์กร ที่เข้มข้นในด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลก ที่ไปตามกระแสนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกินกว่าที่จะคาดคิดกัน ในวงการสับปะรดก็หนีไม่พ้นวงจรแห่งการเปลี่ยนแปลง/แข่งขันนี้ ในอดีตประเทศไอวอรีโคสต์ เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกด้านการผลิตและเป็นผู้ส่งออกสับปะรดผลสดพันธุ์สมูธ เคยีน (smooth cayenne) ที่ครองตลาดโลกมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อมีการพัฒนาสับปะรด พันธุ์ MD-2 แล้วนำเข้าสู่ระบบตลาด กลับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เป็นแบบมาแรงแซงมาตลอด เบียดเอาคู่แข่งแชมป์เก่าอย่าง พันธุ์สมูธ เคยีน สิ้นลายไปในช่วงเวลาไม่กี่ปี โดยมีแชมป์ผู้ผลิตและส่งออกรายใหม่ “ประเทศคอสตาริกา” ผู้ที่มากับสับปะรด พันธุ์ MD-2 ที่เป็นคู่จิ้นใหม่ในวงการสับปะรดผลสดของโลก

ขยายการผลิตได้ไว กอบโกยรายได้เข้าประเทศ

ในอดีตพันธุ์สับปะรดยอดนิยมที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่ ที่เป็นพันธุ์ Smooth Cayenne (ปัตตาเวียบ้านเรา) ที่ให้ผลผลิตสูง ผลมีขนาดใหญ่ ต้นแข็งแรง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แต่จากลักษณะเด่นของเนื้อสีเหลืองและรสชาติที่หวานกว่า มีกลิ่นหอม ฯลฯ เป็นที่ถูกใจ ช่วยสร้างความชอบ/ความนิยมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นและเร่งเร้าให้เกษตรกรคอสตาริกาส่วนใหญ่เปลี่ยนมาปลูกสับปะรด พันธุ์ MD-2 กันทุกพื้นที่

ประเทศคอสตาริกา ได้พัฒนาขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตสับปะรดมากที่สุดของโลก แต่มุ่งการผลิตผลสด พันธุ์ MD-2 เพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยมีพื้นที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ร่วมกับประเทศบราซิล ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในการผลิตสับปะรดผลสด แม้ว่าจะเป็นพืชเพื่อการค้าของคอสตาริกามานานกว่า 5 ทศวรรษ (50 ปี) แต่ก็ประมาณ 10 กว่าปีมานี้ที่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 1990 (2533) ประเทศคอสตาริกามีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 เฮกตาร์ (50,000 ไร่) เท่านั้น ต่อมาในปี 2005 (2548) ได้เริ่มส่งสับปะรด พันธุ์ MD-2 เข้าสู่ตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการเพิ่มขึ้นตลอด จึงมีการขยายพื้นที่การผลิตและปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นตามมา

จากข้อมูลในช่วง 5-6 ปีล่าสุด พื้นที่ปลูก, ผลผลิตรวม และมูลค่าการส่งออกของประเทศคอสตาริกา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2552 มีพื้นที่ปลูก 40,000 เฮกตาร์ (250,000 ไร่) ผลผลิตรวม 1.68 ล้านตัน มูลค่าส่งออก 571 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (19,985 ล้านบาท), ในปี 2556 พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 43,000 เฮกตาร์ (268,750 ไร่) ผลผลิตรวม 2.36 ล้านตัน มูลค่าส่งออก 821 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (28,735 ล้านบาท) คิดเป็นพื้นที่ปลูก, ผลผลิตรวมและมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.8, 42 และ 44 ตามลำดับ ใน ปี 2014 (2557) มีพื้นที่ปลูก 45,000 เฮกตาร์ (281,250 ไร่) ให้ผลผลิตรวมถึง 2.91 ล้านตัน และล่าสุด ปี 2016 (2559) สามารถส่งออกสับปะรดผลสดเป็นมูลค่าถึง 905.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (31,685 ล้านบาท) คิดเป็น ร้อยละ 45.1 ของมูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของโลก

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

สถาบัน The Central American Institute of Business Administration (INCAE) ทำการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมสับปะรดในคอสตาริกา สรุปว่า สับปะรดมีความสำคัญอย่างมีนัยต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคอสตาริกาเป็นอย่างมาก มีผลต่อการสร้างงานมากมาย โดยเฉพาะในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจของโลกกำลังถดถอย ช่วยสร้างมูลค่าของผลผลิต โดยตลอดในระบบห่วงโซ่การผลิตสับปะรด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศ

ภาคอุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศคอสตาริกา ช่วยสร้างงานตรงให้กับเกษตรกร/คนงานในภาคการผลิต 32,000 คน และการสร้างงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 130,000 คน และในระบบอื่นๆ อีกราว 2 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 4.7-5 ล้านคน

ขณะที่มีการส่งออกสับปะรดปีละประมาณ 1.08 ล้านตัน เป็นมูลค่าระหว่าง 32,000-35,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าที่ส่งออก ส่งผลให้ประเทศคอสตาริกากลายเป็นประเทศหลักที่ส่งออกสินค้าเกษตรของโลก

กระบวนการผลิตสับปะรด พันธุ์ MD-2 ของเกษตรกร

จากการศึกษาข้อมูลการผลิตสับปะรด พันธุ์ MD-2 ของเกษตรกรที่ผลิตแบบการค้าในคอสตาริกา และใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์/ผลกระทบของพืชต่อวิธีการปฏิบัติที่ทำกันอยู่ปัจจุบัน พบว่า จำนวนต้นต่อพื้นที่ปลูก และการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิต จำนวนต้นการปลูกโดยเฉลี่ย คือ 10,000 ต้น/ไร่ ขณะที่ผลผลิตสูงสุดอยู่ที่ 11,200 กิโลกรัม/ไร่ ในแปลงปลูกต้นใหม่ผลผลิตเฉลี่ย 12.8 ตัน/ไร่ และแปลงสับปะรดตอ (ปีที่ 2) ผลผลิตเฉลี่ย 8.5 ตัน/ไร่ น้ำหนักผลสับปะรดอยู่ระหว่าง 1.5-2 กิโลกรัม/ผล ข้อสรุปด้านความสัมพันธ์พบแนวโน้มว่าผลผลิตที่สูงขึ้นเป็นผลกระทบจากจำนวนต้น/ไร่ และจากการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลจากเกษตรกร พบว่ามีการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยเคมี ดังนี้

การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรคอสตาริกา (กิโลกรัม/ไร่)

รุ่นปลูก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวม

ปลูกใหม่ 101 20.6 64 185.6

สับปะรดตอ 83.2 14.8 54.4 152.5

ข้อสังเกตของเกษตรกรเห็นว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนควรจะลดลงอีก ร้อยละ 20, และฟอสฟอรัสควรจะลดลงอีก ร้อยละ 66 ซึ่งจะไม่กระทบต่อผลผลิตของสับปะรดแต่อย่างใด จากผลสำรวจให้ข้อคิดว่า การจัดการด้านการผลิต/ปฏิบัติในแปลงสับปะรดตอ (รุ่นที่ 2) ควรต้องมีการปรับใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อไม่ให้ผลผลิตลดลงไปมากกว่าที่ทำแบบเดิม จำนวนต้น/ไร่ และการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ที่มีผลต่อผลผลิตต่อพื้นที่ ดังนั้น วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกเป็นประเด็นสำคัญต่อผลผลิตที่เหมาะสม ขณะที่การผลิตสับปะรดแบบเก่า ปลูกด้วยจำนวนต้น/ไร่ ระหว่าง 4,800-5,000 ต้น เท่านั้น และใช้ปัจจัยการผลิตน้อยมาก แต่การปลูกแบบใหม่จะเพิ่มจำนวนต้น/ไร่ ระหว่าง 8,000-11,200 ต้น โดยเกษตรกรปลูกสับปะรดเป็นพืชหลัก แบบพืชเดี่ยว (monoculture system) ซึ่งพื้นที่ปลูกสับปะรดมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ชนิดของดินเป็นดินเหนียว ร้อยละ 30, ดินร่วนเหนียว ร้อยละ 30, ดินร่วน ร้อยละ 12 และดินร่วนทราย ร้อยละ 14

ผลผลิต แปลงปลูกใหม่เฉลี่ย 12.5 ตัน/ไร่ จัดว่าเป็นผลผลิตที่สูงมาก และได้มาตรฐานคุณภาพเพื่อการส่งออก ผลผลิตจากฟาร์ม ประมาณร้อยละ 80-90 สามารถบรรจุเพื่อการส่งออกได้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ปลูกกับผลผลิต ผลผลิตเริ่มจาก 8,000 กล่อง/เฮกตาร์ (14,464 กิโลกรัม/ไร่) ขณะที่เกษตรกรบางรายได้ผลผลิต 8,696 กล่อง/เฮกตาร์ (15,300 กิโลกรัม/ไร่) ขณะที่แปลงผลิตที่มีพื้นที่ต่ำกว่า 100 เฮกตาร์ (625 ไร่) แนวโน้มผลผลิต/ไร่จะลดลง

หลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องดูแลไปอีกประมาณ 7 เดือน ซึ่งจะได้ผลผลิตในแปลงสับปะรดตอ ประมาณ 8.6 ตัน/ไร่ อาจได้สูงถึง 10.8 ตัน/ไร่ ผลผลิตอาจจะแตกต่างจากรุ่นแปลงปลูกใหม่ ประมาณร้อยละ 35-50 เกษตรกรที่ได้รับผลผลิตต่ำในแปลงสับปะรดตอ เสนอข้อคิดว่า ควรมีการบริหารจัดการให้ต้นสับปะรดมีความสมบูรณ์/แข็งแรง และเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ได้ผลผลิตสูงในแปลงตอระบุว่า มีการตัดแต่งต้นสับปะรดหลังการเก็บเกี่ยว และมีการให้ปุ๋ย/น้ำ ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกับการทำในอดีต

ส่วนการขยายพันธุ์ เกษตรกรใช้ส่วนขยายพันธุ์ โดยการแบ่งขนาดตามน้ำหนัก ดังนี้ 400-700 กรัม ร้อยละ 41, ต่ำกว่า 400 กรัม ร้อยละ 39, สูงกว่า 700 กรัม ร้อยละ 18, ซึ่งจะใช้ทั้งตะเกียง (slip) และหน่อข้าง (aerial sucker) ร้อยละ 90, ใช้หน่อดิน (ground sucker) ร้อยละ 75, และใช้จุก (crown) ร้อยละ 57 โดยจะแยกปลูกในแปลงตามขนาดที่คัดแยกไว้ เพื่อให้ต้นสับปะรดมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ เป็นไปตามแผน/เป้าหมายการเก็บเกี่ยว ซึ่งตามปกติหน่อขนาดใหญ่จะเก็บเกี่ยวได้เร็ว ส่วนหน่อขนาดเล็กจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่า

จำนวนต้น/ไร่ การปลูกโดยทั่วไป จะมีการยกแปลงปลูก ขนาดของแปลงกว้าง 90 เซนติเมตร ปลูกสับปะรด 2 แถว ระยะห่างของแถว 45 เซนติเมตร ส่วนจำนวนต้น/พื้นที่ จะขึ้นอยู่กับความห่างระหว่างต้นในแถว ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างขนาดฟาร์มกับจำนวนต้น/ไร่ ซึ่งแตกต่างกันระหว่างฟาร์มขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยมีจำนวนต้นปลูกเฉลี่ย 10,000 ต้น/ไร่ ขณะที่จำนวนต้นปลูกที่พบทั่วไป จะมีตั้งแต่ 5,600-11,800 ต้น/ไร่

สรุปว่า จำนวนต้น/ไร่ที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิต โดยเฉพาะในรุ่นแปลงปลูกใหม่ ซึ่งผลผลิตจะได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ซึ่งมีรายงานผลเปรียบเทียบการปลูกสับปะรดพันธุ์สมูธ เคยีน ที่พบว่า การปลูกที่จำนวน 4,800 ต้น/ไร่ จะได้ผลขนาดใหญ่ประมาณ 2.42 กิโลกรัม และขนาดของผลจะลดน้อยลงมาเมื่อเพิ่มจำนวนต้น/ไร่ มากขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ขนาดผลที่ใหญ่เกินไป ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดส่งออก ขนาดผลสับปะรดเพื่อการส่งออก และเป็นที่นิยม/ชอบของผู้บริโภคจะมีน้ำหนักของผลระหว่าง 1.6-1.9 กิโลกรัม

ในทางปฏิบัติเกษตรกรให้เหตุผลว่า ชอบที่จะปลูกให้มีระยะต้นต่อต้นที่ห่างไว้ เพื่อลดการแข่งขันระหว่างต้นสับปะรด ซึ่งจะได้ผลสับปะรดที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนัก 1.8-2 กิโลกรัม/ผล จะขายได้เงินมากด้วย แต่ก็มีความกังวลที่ผลผลิตอาจลดลง แต่ไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไร ผลการศึกษาและประเมินผลผลิตสับปะรด พันธุ์สมูธ เคยีน ที่ปลูกด้วยจำนวน 10,560 ต้น/ไร่ พบว่าได้ผลผลิต 13.76 ตัน/ไร่ น้ำหนักผล 1.8-2 กิโลกรัม/ผล และเมื่อเพิ่มจำนวนต้นปลูกเป็น 11,360 ต้น/ไร่ น้ำหนักของผลจะลงมาที่ 1.6 กิโลกรัม/ผล และหากปลูกด้วยจำนวน 12,480 ต้น/ไร่ จะได้น้ำหนักผลเฉลี่ยที่ 1.2 กิโลกรัม/ผล อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสูงสุดที่ 14.15 ตัน/ไร่ ได้จากการปลูกที่ 10,880 ต้น/ไร่ ได้ขนาดของผล 1.75-1.9 กิโลกรัม/ผล ตรงจุดนี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนต้น/ไร่ ได้ที่เหมาะสม จะส่งผลให้ได้ขนาดของผลสับปะรดตามที่ตลาดต้องการ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรให้ข้อคิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้ผลสับปะรดที่มีขนาดเล็ก หากปลูกด้วยจำนวนต้น/ไร่ มากเกินไป และมีการปฏิบัติที่ไม่ดีพอ/ไม่เหมาะสม จะไม่ทันช่วงเวลาหรือช่วงมีวิกฤตของธรรมชาติ เช่น ฝนไม่ตกตามปกติ ศัตรูพืชระบาดรุนแรง สภาพอากาศแปรปรวน และการออกดอกเองตามธรรมชาติ เกษตรกรชี้ว่าข้อได้เปรียบของการปลูกแบบหนาแน่น คือการใช้ปุ๋ยแบบฉีดพ่นจะมีประสิทธิภาพมาก เพราะปุ๋ยจะตกลงไปตามร่องใบที่หนาแน่น นอกจากนี้ ทรงพุ่มที่หนาแน่น ยังช่วยลดการแข่งขันจากวัชพืชได้ดี แต่จุดที่สำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตสูงสุด ยังจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่บังคับการออกดอกอีกด้วย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ทราบดีว่าจะต้องพิจารณาน้ำหนักของต้นสับปะรดในช่วงที่บังคับดอก

อุตสาหกรรมสับปะรดที่ก้าวหน้า ยังมีปัญหาให้แก้ไข

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน คอสตาริกามีการขยายพื้นที่ปลูกสับปะรดเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องเผชิญกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยบางกลุ่มมองว่าเป็นธุรกิจที่ทำลายป่าไม้ สร้างสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำ และทำลายสภาพแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเกษตร ปัจจุบัน มีข้อขัดแย้งโดยรอบ ที่รุมเร้าเข้ามาในการผลิตสับปะรดกับโรงงาน/บริษัทที่ได้รับสัมปทาน/ส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะทางตอนใต้ของคอสตาริกา ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำ และที่ตั้งโบราณสถาน ซึ่งมีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย/ผู้ประท้วง หลายพันคนได้ออกมาเคลื่อนไหว เดินประท้วงในเมืองหลวง จนรัฐมนตรี Environment & Energy ต้องออกมาระงับโครงการขยายพื้นที่การผลิตสับปะรดอีกจำนวนหนึ่งไว้ก่อน และให้มีการทบทวน/พิจารณาทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

ผู้ผลิตหลายรายยังต้องมีการพัฒนา/ยกระดับการดำเนินงานบางอย่าง เช่น ประเด็นทางสังคม คือสภาพการทำงาน ความปลอดภัย ค่าแรงขั้นต่ำ, ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบการบริหารจัดการน้ำเสีย ยังคงต้องได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตขนาดเล็ก

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของพื้นที่ปลูกสับปะรด ไม่สอดคล้องกับ/การสนับสนุนด้านข้อมูลเชิงเทคนิค และ/หรือการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกรรายใหม่ที่หันมาปลูกสับปะรดแทนพืชอื่นๆ เช่น กล้วย มันสำปะหลัง มะละกอ ข้าว และถั่วต่างๆ จึงทำให้รูปแบบ/วิธีการผลิตสับปะรดมีความแตกต่างกันมาก และงานวิจัยส่วนใหญ่ที่นำเสนอ/จัดทำโดยบริษัทเอกชนจะไม่ค่อยนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณะ ด้วยเหตุนี้จึงมีความหลากหลายในวิธีการผลิตของเกษตรกรในคอสตาริกา ทั้งๆ ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญของโลก

บทสรุป

ประเทศคอสตาริกา Royal Online V2 ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการผลิตและส่งออกสับปะรดผลสด เป็นผู้นำการผลิตสับปะรด พันธุ์ MD-2 และยังส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ เช่น กานา โคลัมเบีย ปานามา ฯลฯ การที่ก้าวเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก อันดับ 1 ของโลก เพราะคุณภาพผลผลิตสับปะรดที่มีรสชาติหวาน จากเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสภาพของดินและภูมิอากาศที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม บทเรียนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ การปรับเปลี่ยนในเชิงการบริหารจัดการ โดยใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือ แม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากภายนอกประเทศ แต่เป็นความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติที่เอื้อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล การให้ความสำคัญโดยยกระดับสับปะรดเป็นพืชหลัก ภายใต้โครงการ National Pineapple Program ส่งผลต่อการก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในวงการสับปะรดผลสดของโลก ที่ใช้ระยะเวลาไม่นานมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่มีประวัติด้านการผลิตสับปะรดมาก่อนหน้านี้ คงไม่ใช่ความโชคดี และไม่มีดวงเฮง แต่เขาร่วมมือทำกันเอง จนได้เป็นหนึ่งของวงการสับปะรดผลสดได้อย่างน่าชื่นชม

ปัจจุบันได้มีเกษตรกรถูกหลอกให้ซื้อพันธุ์พืชและสัญญาว่าเมื่อผลผลิตออกแล้วจะรับซื้อคืนในราคาประกัน แต่เมื่อถึงเวลาขายผลผลิตปรากฏว่าไม่มารับซื้อ ทำให้เกษตรกรที่ลงทุนไปแล้วต้องขาดทุน เป็นหนี้สินจำนวนมาก อย่างเช่น

คุณพิชิต พิลาศรี Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู อายุ 35 ปี เลขที่ 13 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทร. (086) 103-1560 เว็บไซต์ www.omegainca.com ที่เคยถูกหลอกให้ปลูกถั่วดาวอินคา 7 ไร่ ลงทุน 150,000 บาท อ้างว่าเมื่อปลูกแล้วจะมีรายได้ไร่ละ 100,000 บาท/ปี แต่เมื่อผลผลิตออกกลับไม่มารับซื้อแต่อย่างใด แต่ด้วยความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค พร้อมใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากถั่วดาวอินคาออกจำหน่าย ทำให้มีรายได้เดือนละประมาณ 300,000 บาท หรือปีละประมาณ 3,600,000 บาทเลยทีเดียว