นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือที่จะนำเสนอกนป

ประกอบด้วย 1. ประสานให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มคุณภาพที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% เพื่อสกัดการตัดและขายปาล์มอ่อน 2. เตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มการส่งออก โดยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการ 3. ส่งเสริมและให้ความรู้ชาวสวนปาล์มในการยกระดับพันธุ์และผลผลิตปาล์มคุณภาพ ซึ่งจะเป็นแผนส่งเสริมต่อเนื่องระยะยาว 4. ประสานกระทรวงพลังงานส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 สำหรับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มเพิ่ม 2.5 แสนตัน/ปี คาดว่าจะเริ่มใน 2-3 เดือนข้างหน้า และ 5. สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเข้มงวดและป้องกันการนำเข้าน้ำมันปาล์มตามชายแดนไม่เกิน 4 หมื่นตัน/ปี

“ยอมรับไม่ได้หากราคารับซื้อปาล์มสดจะต่ำกว่า 3 บาท/กิโลกรัม เชื่อว่ามาตรการที่จะออกใช้ในเร็วๆ นี้ จะช่วยพยุงราคาและสร้างสมดุลปริมาณผลิตและปริมาณใช้จริง โดยมอบหมายให้ที่ประชุมไปศึกษาต่อว่าในระยะยาวจะทำอย่างไร หรือต่อยอดอย่างไร ในการใช้ปาล์มน้ำมันในอุตสาหกรรมต่างๆ และวางตำแหน่งปาล์มน้ำมันไทยที่ชัดเจนในตลาดโลก เพื่อเป็นแนวทางยั่งยืนต่อการแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดและราคาตกต่ำ” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ด้าน นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดงานสมาร์ท สตาร์ตอัพ (Smart Startup) ภูมิภาค 2018 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ ที่กระทรวงพาณิชย์ว่า ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความเข้มแข็งและขยายตัวสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น 2 กลุ่มเป้าหมายนี้ และตั้งเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนสตาร์ตอัพในไทยจากที่มีการจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1,000 ราย ที่มีขนาดตลาด 80-90 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 2,000 ราย ภายใน 3-4 เดือนจากนี้ โดยหากเทียบกับต่างประเทศถือว่าสตาร์ตอัพของไทยยังน้อย แต่พบว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด ตอนนี้จะส่งเสริมให้ธุรกิจนำดิจิทัลไปต่อยอดธุรกิจ และผลักดันภาคบริการให้เป็นสตาร์ตอัพมากขึ้น จากเดิมจะเป็นธุรกิจภาคผลิตเป็นหลัก ซึ่งธุรกิจสตาร์ตอัพที่โดดเด่น เช่น บริการเกี่ยวกับท่องเที่ยว ดูแลผู้สูงวัย ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดเผยคืบหน้าอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยว่า ภายในปีนี้บริษัท คอร์เบียน ประเทศไทย จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด จากประเทศเนเธอร์แลนด์ กำลังการผลิต 7.5 หมื่นตัน ต่อปี ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง จะเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบต้นน้ำในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ช่วยลดการนำเข้าเม็ดพลาสติกที่ส่วนใหญ่ไทยนำเข้ามาจากอเมริกาไปได้จำนวนหนึ่ง ลดต้นทุนด้านการนำเข้าวัตถุดิบต้นน้ำของไทยได้ประมาณ 20-30% ส่งผลให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลาสติกชีวภาพลดลง กระตุ้นให้เกิดการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น

“ปัจจุบันการใช้พลาสติกชีวภาพในประเทศมีเยอะขึ้น แต่ยังไม่มากพอเท่าที่ภาครัฐต้องการจะสนับสนุนจริงๆ เพราะในอดีตต้นทุนต่อหน่วยแพง ดังนั้นการที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจะเริ่มดำเนินการในไทยปีนี้ น่าจะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการใช้ในประเทศมากขึ้น เพราะต้นทุนที่ถูกลงประกอบกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไบโออีโคโนมี ระยะที่ 2 ที่กำลังรอเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็น่าจะมีส่วนกระตุ้นให้การผลิตและการใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้สถาบันพลาสติกประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในปีนี้ว่าจะขยายตัวประมาณ 7-8% โดยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกที่ 3 แสนล้านบาท ขณะที่อุตสาหกรรมพลาสติกปลายน้ำจะขยายตัวประมาณ 1-2% มีมูลค่าในตลาดประมาณ 7 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการเติบโตที่มาจากยอดการใช้ในประเทศประมาณ 5 แสนล้านบาท และส่วนที่เหลือ 2 แสนล้านบาทมาจากการส่งออก

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า สถาบันพลาสติกได้วางแผนการดำเนินงานในปี 2561 ที่จะเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่าน (ทรานส์ฟอร์ม) ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 2 ด้านที่สำคัญ คือ การเชื่อมโยงงานกับภาครัฐ และงานด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยงานที่ทำร่วมกับภาครัฐคือ การดำเนินนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกโดยอาศัยความร่วมมือกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี) และความร่วมมือ กับสถาบันไทย-เยอรมนี ในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก

นครราชสีมา – น.สพ. พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมา ว่าตรวจพบสุนัขและแมวป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 49 ตัว ใน 14 อำเภอ จากสุนัขและแมวทั้งหมด 32 อำเภอ จำนวน 470,000 ตัว เฉลี่ยคิดเป็น 10,000 ตัว มีสุนัขป่วยพิษสุนัขบ้า 1 ตัว โดยหลังทราบผลการตรวจได้ร่วมกับ อปท. เข้าไปฉีควัคซีนสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในจุดที่พบรัศมี 1 กิโลเมตร ทันที และอปท.ทั่วทั้งจังหวัดก็ได้รับงบประมาณจาก มท.ให้จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงไปแล้ว 40% และภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กำชับให้เร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

ส่วนกรณีมีหมูในหมู่บ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง ถูกสุนัขกัดและป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา มีสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าไปกัดหมูที่ชาวบ้านปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ โดยเป็นหมูพันธุ์ผสมหมูป่า หรือหมูกี้ถูกกัด 1 ตัว พอวันที่ 13 เมษายน หมูกี้ที่ถูกกัดก็ตาย เจ้าของจึงได้แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองทราบ และตัดเอาหัวหมูส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ ส่วนซากหมูก็ได้ฝังกลบตามที่ปศุสัตว์แนะนำ โดยไม่ได้นำมาปรุงอาหาร ซึ่งผลตรวจออกมาเมื่อ 19 เมษายน พบว่าหมูตัวที่ตายติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริง

หลังจากนั้นได้ออกประกาศให้ตำบลพลกรัง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว และเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ครบ 100% พร้อมประกาศให้ประชาชนเฝ้าระวัง จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีหมูหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอยืนยันกับชาวนครราชสีมา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ว่าอย่าได้ตื่นตระหนก หรือกังวลต่อการบริโภคหมู สามารถนำไปปรุงอาหารบริโภคได้ตามปกติ เพราะหมูที่ถูกสุนัขจรจัดกัดในตำบลพลกรัง มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น และซากก็ได้ฝังกลบเรียบร้อย

วันที่ 10 พ.ค. ที่บ้านเลขที่ 112/5 ม.8 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นางอัญชลี พัฒนถลาง อายุ 38 ปี กำลังทอดแมลงพลัดที่ออกหามาได้ ก่อนจะได้คลุกกับผงปรุงรสปาปริก้า ซึ่งเป็นสูตรใหม่ล่าสุด นอกเหนือจากที่ปีก่อนๆ ที่มีแต่แมลงพลัดคั่วเกลือ ทอดกระเทียม และผัดกะทิ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในช่วงนี้สองข้างทางริมถนนสาย 44 หรือถนนเซาเทิร์นซีบอร์ต จะมีเพิงขายขายแมลงพลัด ที่ชาวบ้านในพื้นที่ออกหาในช่วงกลางคืน นำมาขายให้กับลูกค้าที่เดินทางสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก

นางอัญชลี กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลนี้ของทุกปี แมลงพลัดโตเต็มวัยและออกมาเล่นไฟเป็นจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะออกมาจับเพื่อนำมาขาย ได้มาก ส่งผลให้ราคาถูกกว่าปีก่อน จากที่เคยขายตัวเป็นๆอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ก็เหลือเพียงกิโลกรัมละ 150 บาท และส่วนที่นำมาแปรรูปแล้ว จะขายในราคาตัวละ 2 บาท หรือ กิโลกรัมละ 500 บาท ถ้าแบ่งขายเป็นถุงก็จะขายถุงละ 50 บาท สำหรับปีนี้ได้เอาใจเด็กๆและวัยรุ่นให้ทันสมัยขึ้น จึงได้คิดนำผงปรุงรสปาปริก้า มาปรุงขาย หลังจากทดลองทำขายในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้กว่าหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้ยังมีเวลาที่จะสามารถออกหาแมงพลัด ได้อีกประมาณหนึ่งเดือนคาดว่าจะมีรายได้มากกว่าปีก่อนเป็นเท่าตัว

สุราษฎร์ฯ – นายนพดล จันทร์เกตุ อายุ 37 ปี เจ้าของเจพีฟาร์ม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ถึงการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ว่า หลังจากเรียนจบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำงานที่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่ง นานกว่า 8 ปี จนเป็น ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประกอบกับเป็นลูกเกษตรกร จึงตัดสินใจลาออก พร้อมเข้าร่วมโครงการ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จากนั้นเริ่มทำผักสลัด แต่เนื่องจากมีพนักงานเพียง 2 คน จึงใช้เทคโนโลยีการควบคุมการผลิตผ่านมือถือ โดยสั่งอุปกรณ์มาประกอบเองด้วยต้นทุนหลักพันบาท จนได้ระบบควบคุมการสั่งจ่ายน้ำผ่านสมาร์ทโฟนสำเร็จ ใช้หลักการควบคุมอุณหภูมิผ่านตัวเซ็นเซอร์ เมื่ออุณหภูมิสูงระบบสเปรย์น้ำจะทำงานอัตโนมัติ หรือสั่งการแบบแมนนวล ควบคุมการสั่งสเปรย์น้ำได้ ด้วยการสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้ดูแลคุณภาพของผักสลัดให้รับประทานอร่อย หลังจากนี้จะขยายผลไปสู่โรงเพาะเห็ด ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงาน

นายคมกฤช จันทร์ขจร ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สถาบันการศึกษาทางไกล ได้จัดทำหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจได้สมัคร ลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3. การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ 4. เซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ 5. การถ่ายภาพขายไมโครสต๊อก และ 6. การศึกษา พระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) โดยทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านชุดการเรียนทางไกล สื่อประสมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ทั้ง 6 หลักสูตรจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาว่างที่ไม่แน่นอน และวางแผนการเรียนตามเวลาที่สะดวก

สำนักงาน กศน.กล่าวต่อว่า ทั้ง 6 หลักสูตรนี้กำหนดให้ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3-6 เดือน ซึ่งผู้ที่ผ่านการวัดและประเมินผลตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนด จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้จากสถาบันการศึกษาทางไกลที่เป็นสถานศึกษาในสังกัด ศธ.และหน่วยงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน โดยทั้ง 6 หลักสูตร เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน ใน 2 ช่องทาง คือทางไปรษณีย์

หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจดู รายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dei.ac.th และ facebook : การศึกษาต่อเนื่องสถาบันการศึกษาทางไกล สอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โทร. (02) 381-2633

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานอบรมครูวิทยากรแกนนำค่าย Green School Camp : ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 4 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สพฐ.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2541 โดยปีนี้มีมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และต้องการยกระดับจากโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว มีโรงเรียน สพฐ.เข้าร่วม 384 โรง สพฐ.และ กฟผ.ได้วางแผนร่วมกันว่าจะเน้นการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และโรงเรียนสีเขียว ตามแนวทางและการยกระดับให้สอดคล้องกับโครงการอื่นๆ ทั้งด้านการจัดการขยะ และอนุรักษ์พลังงาน

“นักเรียนและครูจะเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่ง กฟผ.ได้จัดฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน 6 ฐานการเรียนรู้ และสพฐ. จะมี 5 ฐานการเรียนรู้ ด้านการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงาน และนำซากบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นำความรู้ไปปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับโรงเรียน บ้าน และชุมชน โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนทั้ง 384 โรงลดใช้พลังงาน ได้ร้อยละ 5 และสามารถลดปริมาณขยะที่โรงเรียนและบ้าน ร้อยละ 20” นายสุรศักดิ์ กล่าว

รศ.ดร. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยถึงแนวทางของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยนำรูปแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใช้ในการทำงานวิจัย ว่า การทำงานวิจัยภายใต้กรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำให้นักวิจัยเรียนรู้ว่าถ้าจะทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าให้กับสังคม ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องมีกระบวนการดึงคนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง หรือตั้งแต่การกำหนดโจทย์วิจัย

โดยมหาวิทยาลัยได้ทดลองจัดตั้งหน่วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ในการวางระบบวิจัยร่วมกัน และจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นทาง เช่น การกำหนดโจทย์วิจัย การพัฒนาโครงการ การจัดการเพื่อให้งานสอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขของการใช้งาน และการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ประโยชน์ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาข้อเสนอของโครงการและร่วมติดตามผลการทำงาน ซึ่งนับเป็นการปรับระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่

รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวต่อไปว่า นอกจากผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แล้ว ตลอดระยะเวลาการทำงานวิจัยกับหน่วยวิจัยฯ ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิจัยของของมทร.สุวรรณภูมิอีกหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การใช้ระบบผู้ประสานงาน การติดตามช่วยเหลือนักวิจัย ระบบประเมินงานวิจัย การนำความรู้และเครื่องมือวิจัยใหม่ๆ เข้าไปสู่ชั้นเรียน การพัฒนานักวิชาการรับใช้สังคม และการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลกับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ นักบริการวิชาการที่สร้างผลต่อชุมชนสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น

“สิ่งที่ชี้ชัดว่า มทร.สุวรรณภูมิให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่คือ มหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้ใส่ในกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และจัดสรรเงินจากกองทุนปีละ 2-3 ล้านบาท ตั้งเป็นงบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะ และนำหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เป็นงาน ที่ใช้ได้จริงไม่ขึ้นหิ้ง” รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าว

ผศ.ดร. อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการวิชาการเชิงล้ำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่สำคัญมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของคณะ ในการสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน มีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ด้าน ผศ.ดร. คริษฐ์สพล หนูพรหม ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตร แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชต่างๆ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม การที่จะเพิ่มผลผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงดินซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา การจัดการดิน ปุ๋ย และพืชให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และมีผลต่อการเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตพืชสูงมากขึ้น ในฐานะที่ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงลงพื้นที่บริการวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 10 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและบริการทั่วไป อาทิ เสริมความงาม ฟิตเนส นำเที่ยว สายการบินฯ 18 เรื่อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 22 เรื่องตามที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดผู้บริโภคทำให้ได้รับความเสียหาย

นายสุวพันธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งบูรณาการใน 3 มิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ระงับการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบและระงับการเผยแพร่ ซึ่งจากเดิมใช้เวลา 45 วันได้ปรับเหลือ2-3วัน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกัน ตรวจสอบและระงับการกระจายสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่ประกอบการไม่ชอบด้วยกฏหมาย ขณะที่สคบ.จะดูในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายและการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามที่มีกฎหมายคุ้มครอง

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ได้รับรายงานจากสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ว่ามีโรคระบาดในยางพาราที่ประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุจากเชื้อ Fusicoccum sp.

ซึ่งลักษณะอาการของโรคนี้คือ เกิดรอยแผลไหม้ลักษณะกลมที่ใบ อาจพบได้หลายวง ช่วงแรกเป็นลักษณะรอยช้ำ ต่อมารอยแผลเปลี่ยนเป็นซีดขาว หากรุนแรงใบจะร่วง ซึ่งรอยแผลของโรคนี้ไม่พบลักษณะเนื้อเยื่อสีเหลือง (yellow hallow) บริเวณรอบรอยแผลซึ่งจะแตกต่างจากโรคใบจุดก้างปลา และมีรายงานว่าโรคนี้ทำให้ใบยางพาราร่วงได้มากถึงร้อยละ ๕๐ ของเรือนพุ่ม อาจส่งผลให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ ๓๐ โดยเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่นฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการระบาดของโรคนี้ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการพบโรคนี้ในยางพารา หรือมีน้อยมากจนไม่เป็นที่สังเกต

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย กำลังติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด หากเกษตรกรพบเห็นต้นยางพารามีลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที

ข้าว กข.43 ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) กำลังเป็นที่กล่าวถึงกันมากในกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่คุมน้ำหนักและผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะมีค่าดัชนีน้ำตาลของข้าว กข. 43 ต่ำกว่าข้าวขาวทั้วไปถึง 25 เปอร์เซ็น จึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ยังคงอยากทานข้าว

ที่ผ่านมา ข้าว กข. 43 หาซื้อไม่ได้ง่ายนัก แต่ตอนนี้ เทสโก้ โลตัส รับซื้อจากชาวนามาวางขายในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาถุงละ 60 บาท ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม นี้ นอกจากช่วยให้ผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ เลือกหาซื้อได้อย่างง่ายดายแล้ว ยังช่วยสนับสนุนชาวนาที่ปลูกข้าวพันธุ์น้ำตาลต่ำได้ขยายตลาดอีกด้วย โดยในช่วงแรกเทสโก้ โลตัส รับซื้อข้าว กข.43 ปริมาณ 150,000 กิโลกรัมมาจำหน่าย นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ยังช่วยชาวนาภาคอีสานโดยยังมีข้าวประชารัฐ 4 แบบจาก 4 จังหวัดที่รับซื้อตรงจากสหกรณ์การเกษตรในอีสาน ช่วยให้ชาวนาไม่ต้องขายข้าวผ่านคนกลางหรือโรงสีเอกชนอีกต่อไป ได้ราคาที่เป็นธรรม

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวเครือข่ายบริษัทแห่งหนึ่งอ้างว่า มีเงินทุนจาก ยูเอ็น และธนาคารโลก ให้เกษตรกรที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการเกษตรพันธสัญญากับบริษัทกว่า 60,000 คน กู้ยืม แต่ยังไม่มีใครได้เงิน รวมทั้งอาศัยช่วงเวลาข้าวราคาตกชักชวนผู้ค้าข้าวและชาวนากว่า 300 ราย ว่าจะรับซื้อข้าวในราคาสูง สร้างความเสียหายกว่า 23 ล้านบาท อันมีลักษณะเข้าข่ายการกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชนนั้น สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สลพ.) ได้ตรวจสอบและประสานกับสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) แล้ว สรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้

1.สกร. ได้เคยรับเรื่องร้องเรียนจากประธานกรรมการบริหารบริษัท ไชนี่ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด และที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ขอให้แจ้งเตือนและตรวจสอบกรณี บริษัท พันปี กรุ๊ปฯ ผิดข้อตกลงสัญญาซื้อขายข้าว และมีพฤติกรรมหลอกลวงฉ้อโกงสมาชิกสหกรณ์การเกษตรฯ และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ส่งเรื่องให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้ระมัดระวัง รวมทั้ง แจ้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการประสานงานติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

2.บริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา จำกัด) ได้แจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อ สป.กษ. โดยมีผลเป็นการแจ้งการประกอบธุรกิจตั้งแต่ วันที่ 2 เม.ย. 2561 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าบริษัทดังกล่าวได้ทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา เนื่องจากยังไม่ปรากฏว่ามีการจัดส่งสำเนาเอกสารสำหรับการชี้ชวนให้ สป.กษ. ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร (บริษัทฯ) ต้องจัดส่งภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาครั้งแรก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารสำหรับการชี้ชวนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา

ทั้งนี้ ข้อกฎหมายระบุว่า ในกรณีที่ บริษัทฯ มีเจตนาทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้เกษตรกรเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ ทำเอกสารสิทธิ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และเมื่อการกระทำดังกล่าวได้ทำต่อประชาชน จึงมีความฐานฉ้อโกงประชาชน