หัวหน้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง กล่าวว่าช่วงนี้มีนักท่องเที่ยว

เดินทางขึ้นมาสัมผัสลมหนาว และชมวิวบนยอดเขากระโดง เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นลง คาดว่าหากอากาศหนาวมากกว่านี้ จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสลมหนาวเพิ่มขึ้น ส่วนงานเทศกาลภูเขาไฟ สัมผัสลมหนาวคืนเดือนหงาย ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประวัติความเป็นมาของการเกิดภูเขาไฟ รวมถึงเล่าขานตำนานรักแท้ปาจิต อรพิม นักท่องเที่ยวจะได้ชมอย่าง ยิ่งใหญ่ตระการตา

ศ.ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ และ ศ.ดร. อเนก หิรัญรักษ์ รองประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวที่แอร์ออร์คิดส์ & แล็บ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เรื่องการประกวดกล้วยไม้โลก ECUADOR PATS DE LAS ORQUIDEAS ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งมูลนิธิร่มเกล้าได้ให้การสนับสนุน สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย (All Orchid Societies Thailand) ส่งกล้วยไม้ไทยเข้าประกวดในงานดังกล่าว เพื่อสื่อสารพัฒนาความสามารถของนักกล้วยไม้ไทย และประกาศความสามารถ อัตลักษณ์ ในการรังสรรค์กล้วยไม้แห่งความงามด้วยความเป็นไทยในสายตามนุษยชาติ เพื่อเป็นพลังปรารถนาต้นแบบ ในการแสวงหาและพัฒนาบรรดาโลกแห่งความงามของกล้วยไม้

“ทุกครั้งในการจัดงานกล้วยไม้โลก และการประกวด นักปลูกกล้วยไม้ไทยมีความสามารถในการจัดการแสดงกล้วยไม้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่นักปลูกกล้วยไม้”

เชียงใหม่ – จากกรณี พลเอกธนา จารุวัตร อดีตแม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ซึ่งมีปัญหา ยาเสพติดมากมายและมีหลายเหตุผลที่ต้องแก้ไขสถาน การณ์ จึงขอความร่วมมือทางผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์เชียงดาว และโรงเรียนราชประชา 30 เพื่อมอบนโยบายแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดในชายแดนภาคเหนือและขอให้ทางโรงเรียนร่วมช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้เรียนหนังสือในระบบมากขึ้น

นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าได้รับนโยบายทางโรงเรียนเดินหน้าเชิงรุกจัดหาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทุกทางเข้ามานั่งเรียนเทียบเท่ากับเด็กเยาวชนคนอื่นๆ นำทีมครูเข้าร่วมกับทางทหารชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ตรวจสอบว่ามีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือที่ใดบ้างโดยเข้าไปขอความร่วมมือกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสินชัย แสนลี่ ผู้ใหญ่บ้านชนเผ่าลีซู บ้านห้วยต้นตอง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ เผยว่ามีเด็กจำนวนหลายสิบคนเข้าไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว และในปีนี้ก็มีอีกหลายคนที่จะนำไปเรียนต่อ ที่นั่น เห็นด้วยกับนโยบายการต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มที่ตัวเด็กให้มีความคิด มีวินัย และที่สำคัญออกห่างจากชุมชนที่มีแต่ยาเสพติดได้

ด้าน นายวิชัย หมื่นคำ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่ามีเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่หลายคน ชาวบ้านช่วยกันนำมาเลี้ยงไว้ จากนั้นก็นำเด็กให้ไปเข้ารับการศึกษากับโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์เชียงดาว ยอมรับว่าเด็กที่เข้าไปเรียนได้รับความรู้และมีโอกาสที่เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในชุมชนคนดอยนั้น มีอะไรอีกหลายอย่างที่หน่วยงานทางราชการยังเข้าไม่ถึง ยิ่งเรื่องการศึกษาถือเป็นเรื่องที่ทางหมู่บ้านทุกคนตั้งใจว่าจะให้เด็กลูกหลานเรียนที่ดีๆ

“นาชุมเห็ด” เป็นตำบลหนึ่งในพื้นที่ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ตั้งมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม ริมแม่สายธาร ลำคลอง ป่าต้นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด มีเขตปกครอง 9 หมู่บ้าน โดยพื้นที่ “บ้านลำขนุน” หมู่ที่ 8 เป็นชุมชนเล็กๆ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตผูกพันกับการประกอบอาชีพทำเกษตร ด้วยทำเลตั้งอยู่ริมป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ สายน้ำ มีคลองหลายสายไหลผ่าน โดยมีต้นขนุนปานต้นใหญ่อยู่ริมลำคลองในชุมชน เป็นมาของชื่อคลอง และหมู่บ้าน “ลำขนุน”

นอกจากสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านที่ยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ตั้งทั้งภูผาหมอก น้ำตกสายรุ้ง คลองลำขนุน คลองลำพิกุล เป็นต้นทุนของชุมชนในการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “บ้านลำขนุน” ยังเป็นชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตรทั้งการปลูกพืชผักผสมผสาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ใช้พลังงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานทดแทนจากก๊าชชีวภาพ ส่วนหนึ่งมาจากผู้นำชุมชน “หนูอิ่ม ปานนิล” ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ ในการพัฒนาให้ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นได้รับความเจริญ โดยเดินตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ กับการดูแลพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชุมชนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นมาในอดีต ด้วยความรักความสามัคคี ความผูกพันที่ดีต่อกัน

ล่าสุด ชุมชนบ้านลำขนุนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน โดยเปิด “หลาดต้นน้ำ@ลำขนุน” ขึ้น เป็นตลาดจำหน่ายผลผลิต สินค้าจากชุมชน ที่สะท้อนวิถีชุมชนบ้านลำขนุนอย่างลงตัวแล้ว ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสีเขียวของจังหวัดตรังด้วย

“หนูอิ่ม ปานนิล” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เล่าว่า แนวคิดการจัด “หลาดต้นน้ำ@ลำขนุน” มาจากการที่หมู่บ้านมีความเป็นอยู่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน เป็นภาพที่ปรากฏออกสู่ภายนอก ทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้าแวะชมศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้ามาซื้อพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านติดไม้ติดมือกลับบ้าน ประกอบกับจังหวัดตรังประกาศให้บ้านลำขนุนเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว

“หลาดต้นน้ำ@ลำขนุน เป็นตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อจำหน่ายให้กับคนที่มาเที่ยวจะได้ซื้อสินค้า เป็นการต่อยอดพืชผลทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ชุมชน จึงได้มีการสร้างสถานที่เป็นจุดรวบรวมพืชผลทางการเกษตร อาหารดีของชุมชน อาทิ ไข่ลูกเขย ไข่ลูกสะใภ้ แกงไก่บ้านใส่หยวกกล้วย แกงเลียง ยำผักกูด ผัดผักเหลียง เป็นต้น

การตั้งตลาดต้นน้ำลำขนุนอาศัยพื้นที่ธรรมชาติเป็นจุดขายให้มากที่สุด คือ มีสายน้ำคลองลำขนุนไหลผ่านตลอดปี ซึ่งมีน้ำใส ทรายสวย สะอาด เป็นคลองต้นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดผ่านชุมชน โดยชาวบ้านช่วยกันดูแล มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ชาวบ้านนำสินค้ามาขาย นอกเหนือจากพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปแล้ว ยังมีอาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านประกอบกันเอง อยากให้คนที่มาเที่ยวได้ชิม ซึ่งเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.”

“สุทธิลักษณ์ พยัคพันธุ์” นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาชุมเห็ด กล่าวว่า ที่ผ่านมา อบต.นาชุมเห็ดทำงานร่วมกับหมู่บ้านมาโดยตลอด ไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบ้านลำขนุนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่อง จากนั้นอำเภอย่านตาขาวจึงเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาความเจริญ โดยได้รับงบประมาณด้านการเกษตรตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย ขณะที่ อบต.เองได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ด้าน “ศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี” นายอำเภอย่านตาขาว กล่าวว่า อำเภอย่านตาขาว โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และตัวแทนชุมชนบ้านลำขนุน ด้วยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยบ้านลำขนุนเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ยังคงดำรงชีวิตภายใต้วิถีดั้งเดิม อีกทั้งยังอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าเขา ลำธาร สายน้ำ เหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชาวบ้านจึงสร้าง “หลาดต้นน้ำ@ลำขนุน” ขึ้น

“จุดเริ่มต้นแนวคิดของการก่อตั้งตลาด เป็นการใช้งบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อรวบรวมพืชผลทางด้านการเกษตร รวมทั้งสินค้าโอท็อปต่างๆ ได้มีโอกาสมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ จนชาวบ้านพัฒนาและเนรมิตเป็น “หลาดต้นน้ำ@ขนุน” โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันขับเคลื่อนต่อยอดเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน จุดเด่นของที่นี่คงเป็นต้นทุนของแหล่งน้ำ คือคลองสายลำขนุน ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาสูงมากในการรองรับ และเป็นแหล่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแวะชมด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่น เย็นสบาย อีกทั้งเส้นทางการคมนาคมสะดวกสบาย เป็นเส้นทางหลักที่สามารถแวะชมน้ำตกได้ตลอดทั้งสาย จึงขอเชิญชวนประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะชม ชิม และสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เรือกสวน สายน้ำ และขุนเขา” นายอำเภอกล่าว

วันนี้ “หลาดต้นน้ำ@ลำขนุน” หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เข้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะเวียนเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดกันเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้มาเยือนจะได้สัมผัสวิถีชุมชนของชาวบ้านอย่างเต็มอิ่มแล้ว ยังมีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรผสมผสานทั้งการปลูกพืช ทำประมง ปศุสัตว์ สวนปาล์ม ยางพารา ผลไม้ มะนาว ข้าว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ รวมทั้งสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาการแกะสลักรูปหนังตะลุง โนราโกลน โนราล้อเลียนอีกด้วย

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่ผาเก็บตะวัน อุทยาน แห่งชาติทับลาน ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์นอนบนอุทยานฯ เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเป็น กลุ่ม ทั้งครอบครัว และกลุ่มเพื่อนฝูง บางกลุ่มปั่นจักรยานมาท่องเที่ยว ยิ่งช่วงนี้มีลมหนาวพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อากาศทั่วทั้ง อ.วังน้ำเขียว เย็นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะที่ผารักษ์สลัดได บ้านพุทธชาติ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำ นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิว และถ่ายภาพ เช่นเดียวกับตลาดขายของฝากที่บริเวณทางเข้า ตำบลไทยสามัคคี มีผลไม้และพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษให้เลือกซื้อกันมากมาย

นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่าไฮซีซั่นในปีนี้ คาดว่าอุณหภูมิจะลดลง และ หนาวนานกว่าทุกปี ส่วนยอดจองห้องพักที่ อำเภอวังน้ำเขียว ช่วงนี้ 50-60 เปอร์เซ็นต์ แล้ว และคาดว่าในช่วงเดือนธันวาคมมียอดจองกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เงินสะพัดไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

สงขลา – นางสาววไลรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่า สมิหลาเป็นหนึ่งใน 22 แห่ง ที่ห้ามนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่ ทางเทศบาลนครสงขลาจะจัดสถานที่สูบบุหรี่ไว้บริการ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินสูบบุหรี่บริเวณชายหาดและทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้ และมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจชายหาด ระยะแรกนักท่องเที่ยวบางส่วนอาจจะไม่ทราบว่าการจัดระเบียบสูบบุหรี่บนชายหาดต้องประชุมร่วมกับสมาคมโรงแรม สมาคมมัคคุเทศก์ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

จากการสุ่มตรวจก้นบุหรี่ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พบว่าหาดสมิหลามีก้นบุหรี่มากที่สุดทั้ง 22 แห่ง คาดว่ามาจากชายหาดสมิหลามีความยาวและมีนักท่องเที่ยวทั้งชายต่างชาติและชาวไทยมาใช้บริการมาก ก่อให้เกิดขยะและสารเคมีที่เป็นพิษ

นพ. ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลกได้วิเคราะห์ประเมินว่าปี พ.ศ. 2564 การเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับสอง รองจากโรคหัวใจขาดเลือด ในช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดแนวคิดในการลดสถิติการเจ็บป่วยและฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้า ภายใต้หัวข้อ “ซึมเศร้า.. เราคุยกันได้” โดยที่ จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่

“ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีอาการเบื่อหน่ายทางอารมณ์ หดหู่ ไม่มีความสุข แม้แต่งานอดิเรกที่เคยชอบก็ไม่อยากทำ มักเก็บตัวไม่อยากออกไปไหน กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ขณะนี้วัยรุ่นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเครียดจากการเรียน เพื่อนและผู้ปกครอง อยากให้เข้ามาคัดกรองที่โรงพยาบาลที่ดูแลด้านสุขภาพจิต เนื่องจากโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตาย ขณะนี้สถิติการฆ่าตัวตายของภาคเหนือตอนบน คือ ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน และพะเยา ถือเป็นแชมป์ของประเทศ

มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเกิน 10 ต่อแสนประชากร ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 6 ต่อแสนประชากร ยิ่งบวกกับปัญหาสุรา ยิ่งฆ่าตัวตายมากขึ้น ผลเสียของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หนักที่สุด คือ การฆ่าตัวตาย เบาลงมา คือ อาจเสียการเสียงาน เหมือนคนขี้เกียจ บ้างถูกด่าถูกตำหนิ หากคนรอบข้างใส่ใจสอบถาม เห็นอกเห็นใจ รับฟังผู้ป่วยจะดีขึ้น ปัจจุบันมีคนป่วยโรคซึมเศร้าแต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประมาณ 40% อีก 60% เข้ารับการรักษาแล้ว “สำหรับโรงพยาบาลสวนปรุง มีคนรุ่นใหม่เข้ามาขอรับการตรวจรักษามากขึ้น

มีทั้งพระสงฆ์ นักศึกษา นักเรียนมัธยม คนกลุ่มนี้ต้องการรับการรักษา หลังใช้วิธีคัดกรองอาการของตัวเองเบื้องต้นผ่านการตอบแบบทดสอบทางอินเตอร์เน็ต” น.พ. ปริทรรศ กล่าวและว่า โรคนี้รักษาหายได้ ไม่ใช่โรคบ้า แต่เกิดจากสมองล้า เพลีย เพราะความเครียด และมีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้สมองเสียสมดุล สารเคมีบางตัวจึงหลั่งออกมาน้อยเกินไป ทำให้อารมณ์ไม่เบิกบาน ไม่สดชื่น การให้ยาจะช่วยกระตุ้นสมองเกิดสมดุล การพูดคุย ให้กำลังใจ และหลักทางศาสนาจะช่วยประคับประคองจิตใจให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ค่ารักษาไม่แพง สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือแม้ไม่มีสิทธิใดๆ เราก็ทำการรักษา แพทย์จะคัดกรองอาการและให้ยาไปรับประทาน 1-2 สัปดาห์ จะดีขึ้น รายที่เป็นหนักอาจให้นอนพักที่โรงพยาบาลสักพัก

“สวนหลวง ร.9” เขตประเวศ สวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวงจัดสร้าง เพื่อถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530 ขณะนั้น พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 และทรงปลูกต้นมะม่วงไว้ข้างกัน จำนวน 2 ต้น อยู่บริเวณเกาะ 2 หน้าอาคารถกลพระเกียรติ หากเข้ามาทางประตู 4 ประตูดาวเรืองไม่เกิน 200 เมตร

ผ่านมา 30 ปีแล้ว ตอนนี้ต้นมะม่วงทรงปลูกทั้ง 2 ต้น ยังยืนต้นแข็งแรง ชูกิ่งก้านสาขาสวยงาม อยู่บริเวณเดิม ศศิวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ หัวหน้าสวนหลวง ร.9 เผยว่า วันแรกจนถึงวันนี้ ทางสวนไม่ได้นำต้นอื่นมาทดแทนแต่อย่างใด ครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นมะม่วงป่า ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร เป็นต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่วนประวัติไม่ทราบว่าทำไมทรงเลือกปลูกต้นมะม่วง เพราะเป็นเรื่องราวเมื่อ 30 ปีก่อน อีกอย่างข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ช่วงนั้นเกษียณไปนานมากแล้ว คาดว่าเป็นไม้ในพระพุทธประวัติ เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคล รวมถึงปรากฏอยู่ในหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ส่วนที่ทรงเลือกพันธุ์มะม่วงป่า อาจเพราะเป็นพันธุ์ที่สามารถนำไป ตัดแต่งพันธุกรรม ขยายพันธุ์ไม้รักษาต้นมะม่วงอื่นได้ และเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีอายุยืนยาว

ปัญญา นาคนิลทอง เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ วัย 50 ปี ผู้ดูแลต้นไม้บริเวณเกาะ 2 บอกว่า ช่วงแรกหลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต เมื่อไปรดน้ำที่ต้นมะม่วง อดกลั้นน้ำตาไม่ได้ เพราะนึกถึงพระพักตร์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ไม่รู้ว่ามีกี่โครงการ แต่รู้ว่าเยอะมาก อีกอย่างตนเป็นคนดูแลมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 2531 ตั้งแต่เข้าทำงานวันแรกที่สวนหลวง ร.9 เรื่อยมาทุกวันนี้ จึงมีความผูกพันกับต้นไม้ทรงปลูกมาก

ปัญญา เล่าว่า ตอนมาทำสวนช่วงแรก จำได้ว่าเมื่อก่อนทั้ง 2 ต้น มีความสูงเพียง 2 เมตร มาวันนี้สูงประมาณ 5 เมตรแล้ว ระยะเวลา 30 ปี วิธีการดูแลนั้นใช้ปุ๋ยคอก แล้วเจาะรูดินใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มธาตุอาหารและยาฆ่าแมลง พร้อมรดน้ำในตอนเช้าไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะต้นมะม่วงไม่ค่อยชอบน้ำ ยามออกผลช่วงเดือนธันวาคม จะเก็บบางส่วนของมะม่วงป่าให้หอพฤกษศาสตร์คัดลอกยีนส์รักษามะม่วงสายพันธุ์อื่น ไม่นิยมกินเพราะรสชาติฝาดและลูกเล็ก จึงปล่อยตกและแห้งไป ส่วนพันธุ์น้ำดอกไม้ เจ้าหน้าที่สวนนำไปแบ่งกันกิน แต่หลังจากนี้จะขอเก็บทั้งหมดไปแจกจ่ายพี่น้อง เพื่อนฝูงหรือประชาชนที่มาชมสวน เพื่อเป็นที่ระลึกและรำลึกถึงพระองค์ท่าน

ปัญญา เล่าอีกว่า เพราะชอบทำสวน หลายปีก่อนลองนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้กับบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ 10 ไร่ ตอนแรกไม่คิดว่าจะปลูกพืชผักแซมกันได้ ต่อมาลองนำผักสวนครัว ต้นกล้วยมาปลูกแซมกัน ปรากฏว่าได้ออกดอกผลดี บางส่วนนำไปขาย และที่เหลือก็มาทำกินในครัวเรือน ตอนหลังยังนำต้นมะม่วงมาปลูก เพราะผูกพันที่ได้ดูแลต้นมะม่วงทรงปลูกทั้งสองพระองค์

“ผมจะขอปกป้องรักษาต้นมะม่วงให้ดีที่สุด morepoweracing.com เพื่อแสดงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรของในหลวงรัชกาลที่ 9 และอยากให้ประชาชนมาเยี่ยมต้นมะม่วงต้นนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่บ้านสมอ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ เบื้องต้น จังหวัดศรีสะเกษ มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ 1,175 หมู่บ้าน ส่งมอบแล้ว 788 หมู่บ้าน คงเหลือ 387 หมู่บ้าน

พล.อ.อ. ประจิน กล่าวว่า พื้นที่บางส่วนของประเทศไทยยังไม่มีอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงใช้ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่คุ้มต่อการลงทุนของภาคธุรกิจ รัฐบาลจึงสำรวจและกำหนดเป้าหมายรวมทั้งหมด 40,000 หมู่บ้าน ส่วนหนึ่งเป็นของ กสทช.รับไปดำเนินการ อีกส่วนหนึ่งเป็นของกระทรวงดิจิทัลรับมาดำเนินการ

“ในปีนี้เป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลฯที่รับผิดชอบกว่า 20,000 หมู่บ้าน โดยส่วนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเรื่องการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ หรือการใช้ประโยชน์ที่เป็นความต้องการของชุมชนนั้นๆ ส่วนที่ยังติดตั้งไม่เสร็จ จะได้เร่งดำเนินการโดยได้รับการยืนยันว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในกลางเดือนธันวาคมนี้”

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวขึ้นมาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จำนวนมากเป็นพิเศษ ทางเจ้าหน้าที่อุทยานให้คำแนะนำและดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ สภาพอากาศเปิด นักท่องเที่ยวนอกจากได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นสบายแล้วยังได้ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และทะเลหมอกอีกด้วย รวมทั้งจุดเดินชมศึกษาธรรมชาติที่กิ่วแม่ปาน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ที่กิ่วแม่ปานเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิวัดได้ 7 องศา ส่วนสถานที่บ้านพักบนดอยอินทนนท์นั้นเต็มและจับจองล่วงหน้ากันเต็มหมดแล้ว ยังคงค้างเต็นท์ที่ทางอุทยานมีให้นักท่องเที่ยวได้เช่าอยู่ ฝากถึงนักท่องเที่ยวโปรดทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และดูป้ายคำแนะนำที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ด้วย เพื่อความปลอดภัย และความสุขในการท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ที่หนองคาย นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ที่ภูห้วยอีสัน อ.สังคม จ.หนองคาย วันนี้มีทะเลหมอกเกิดขึ้นบางๆ เหนือลำน้ำโขง และหนาแน่นในช่องเขาฝั่ง สปป.ลาว เนื่องจากมีลมทำให้หมอกไม่เกาะตัว แต่นักท่องเที่ยวยังได้ชมทิวทัศน์มุมสูงของแม่น้ำโขง สองประเทศไทย-ลาวที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยังคงคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคาย และจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงชาวลาว เดินทางไปชมทะเลหมอกเหนือ ลำแม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาว ที่มีให้ชมกันหลายจุด คือที่ภูห้วยอีสัน ภูหนอง และภูโล้น แต่ที่คึกคักกว่าทุกจุดคือภูห้วยอีสัน ต.บ้านม่วง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทะเลหมอกกันเป็นจำนวนมาก มีทั้งมาแบบครอบครัว แบบเป็นหมู่คณะ และมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ รวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมทะเลหมอกในวันนี้ไม่ต่ำกว่า 300 คน ท่ามกลางอากาศที่เย็นและลมเบาๆ อุณหภูมิที่ยอดภูอยู่ที่ประมาณ 18 องศาเซลเซียส

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมงาน “TMALL 11.11 Thai Hom Mali Rice Promotion” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงฯร่วมกับอาลีบาบากรุ๊ป(Alibaba Group) เพื่อขายข้าวหอมมะลิผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา เพื่อเป็นอีกช่องทางการขายข้าวหอมมะลิให้กัลกลุ่มชาวนาแปลงใหญ่ของไทย ทั้งนี้เทศกาลช้อปปิ้งระดับโลกที่มีร้านค้าเข้าร่วมรายการเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อนำเสนอสินค้าที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพในการขายเพิ่มขึ้นให้กับผู้ซื้อจำนวนนับล้านที่ซื้อขายผ่านแพลทฟอร์มของอาลีบาบา จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะใช้ช่องทางดังกล่าวในการแนะนำให้ชาวจีนได้รู้จักข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงจากชาวนาไทยไปยังผู้บริโภคชาวจีนให้มากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยเป็นที่รู้จักเฉพาะในเขตเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลของจีน แต่หลังจากขายผ่านระบบช่องทางการค้าออนไลน์ (E-Commerce) ของ Alibaba group ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด ข้าวหอมมะลิจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และยังกระจายไปยังเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศจีน อาลีบาบาจึงเปรียบเสมือนสะพานระหว่างสองประเทศ เชื่อมโยงชาวนาไทยให้สามารถส่งออกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและความสดใหม่ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวจีน อีกทั้งยังช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคได้รับของดีในราคาที่เหมาะสม