อันตรายจากสัตว์มีพิษ หากถูกงูกัดให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด

หรือใช้ไม้ดามบริเวณที่ถูกงูกัด ใช้ผ้าสะอาดพันให้แน่นแล้วรีบนำส่ง รพ.โดยเร็ว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงลักษณะงูที่กัด ถ้านำซากงูไปด้วยจะดีมาก 6. อันตรายจากไฟฟ้าดูด ก่อนน้ำท่วมควรขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง และถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังท่วมชั้นล่างให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง และปลดสวิตช์ย่อยลงให้หมด ขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือกำลังยืนอยู่บนพื้นเปียก ห้ามแตะสวิตช์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า

7. อันตรายจากการจมน้ำเสียชีวิต ไม่ควรลงเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หากจำเป็นต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ควรเตรียมชูชีพให้พร้อม ผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่สามารถดูแลตนเองได้ไม่ควรอยู่ตามลำพัง การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนที่อาจเกิดความเครียดจากสภาพแวดล้อม สคร.9 ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลจิตเวช กรมสุขภาพจิต จัดเป็นทีมเข้มแข็งลงพื้นที่เพื่อประเมินความเครียดของประชาชน พร้อมให้คำแนะนำที่ดีแก่ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงบ้านที่พักอาศัยของตนเอง รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการคลายความเครียดภายในศูนย์อพยพบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ซึ่งปัญหานี้ได้มีการดำเนินการป้องกันและตอบโต้สถานการณ์ไว้ก่อนประสบอุทกภัยแล้ว จึงไม่น่าห่วงมากนัก

อย่างไรก็ตาม หลังน้ำลดจะพบกองขยะซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ประชาชนควรดูแลตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด ช่วยกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในครัวเรือนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้หลัก 3 เก็บ คือเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

2. เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

และ 3. เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

“นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ได้จัดส่งทีมแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์และยา ไปยังศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือในทันที ต่อมาพบว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นระดับน้ำยังทรงตัวเริ่มพบผู้ป่วยเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่อง และที่น่าเป็นห่วงคือการควบคุมโรคมากับน้ำ จึงได้ดำเนินการป้องกันรอบด้านตามแผนเผชิญเหตุน้ำท่วม เริ่มจากจัดนายสะอาดลงเรือไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่สะอาด การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลกับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยและการแนะนำเกี่ยวกับสัตว์พาหะนำโรคและแมลงที่เป็นอันตราย รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จากรายงาน ณ ศูนย์อพยพ โรงยิม องค์การบริการส่วนจังหวัดสกลนคร มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวน 120 ราย แยกเป็นท้องร่วง 1 ราย ปวดกล้ามเนื้อ 9 ราย ไข้ไอเจ็บคอ 57 ราย ตาแดง 5 ราย ผื่น 12 ราย ปวดข้อ 8 ราย บาดแผล 10 ราย น้ำกัดเท้า 25 ราย อื่นๆ ได้แก่ วิงเวียน ท้องอืด เท้าบวม ปลิงกัด และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 14 ราย ถือว่าเป็นที่พอใจและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

ที่สำคัญในช่วงเกิดน้ำท่วม สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเตรียมแผนเยียวยาสภาพจิตใจไว้แล้ว เพราะตอนนี้แต่ละคนค่อนข้างย่ำแย่ หวั่นลุกลามบานปลายเป็นเหตุให้ทำร้ายตนเองจนเสียชีวิต หรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

สาธารณสุขสกลนครจึงร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเข้าไปพูดคุยเพื่อลดความเครียด ตอนนี้ดำเนินการแล้วหลังพูดคุยดูผ่อนคลายมากขึ้น เน้นระบายความรู้สึก ให้ความรู้เสริมสร้างพลังใจ ให้ผู้ประสบภัยเตรียมรับมือ สามารถจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตตามมา

เมื่อกลับถึงบ้านสามารถเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันได้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม กรณี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมกับ นายสมบัติ ตงเต๊า ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรเกษตร พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายธวัชชัย นิ่มกิ้งรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ นายศุกร์ เก็บไว้ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดตรัง นายสิทธิ์ แดงประดับ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา นายทวีศักดิ์ แสงอุดม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายสุภรณ์ ด้วงดี ตัวแทนกลุ่มนายทุนผู้ร่วมโครงการจัดสร้างสถานที่เก็บและช่วยเหลือด้านตลาด ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกำเนิดการปลูกกาแฟดั้งเดิมในพื้นที่ อำเภอธารโต บันนังสตา และ เบตง จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ มีทางเลือกมากขึ้น ประเดิมหาพื้นที่ของชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วม 1 พันไร่ จะเน้นปลูกในสวนยางพาราเดิม มีทางเลือกมากหลังจากการปลูกยางพาราประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างหนัก

นายสมบัติ เผยว่า ได้เก็บเมล็ดพันธุ์กาแฟตัวอย่างในพื้นที่ไปตรวจระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ก่อนจะลงมาเร่งการส่งเสริมครบวงจร จะส่งเสริมปลูกกาแฟแซมกับพืชอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ

นายธวัชชัย กล่าวว่า พื้นที่ยะลามีความเหมาะสมลงตัวที่จะปลูกกาแฟ เป็นข้อยืนยันจากอดีตที่เคยเป็นแหล่งกาแฟเดิม ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นไปได้ การตลาดปัจจุบันนั้นไม่ใช่ปัญหา ทั้งนี้มีประชาชนทั่วประเทศบริโภคกาแฟเพิ่มขึ้น ในอัตราที่ก้าวหน้า เฉลี่ยอยู่ที่ 58% ของประชากรทั่วประเทศ หมายถึงผลผลิตกาแฟในประเทศไทยยังไม่สามารถรองรับความต้องการได้ทั่วถึง จนต้องนำกาแฟเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ยังไม่รวมถึงการหลบหลีกนำเข้าของกองทัพมดผ่านทางชายแดนแบบไม่ผ่านศุลกากร เพราะฉะนั้นทั้ง อำเภอธารโต บันนังสตา และเบตง มีพื้นที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย จะเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วย ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่คิดแต่เฉพาะเรื่องของยางพารา

นายธวัชชัย กล่าวว่า ยะลามีสภาพภูมิอากาศสามารถปลูกได้ทั้งสองสายพันธุ์ คือ อาราบิก้าและโรบัสต้า ต้องเริ่มการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ของการทำกาแฟด้วยการนำเทคโนโลยีมาเสริมกับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีดิน มีน้ำ มีอากาศที่ดี มีอุณหภูมิเหมาะสมดีกว่า หากจะเทียบระหว่างยะลากับศรีสะเกษ พื้นที่ยะลาทำได้มากกว่า

กรมการค้าภายในห่วงผลกระทบหลังน้ำท่วม ดึงห้างใหญ่-ค้าส่งลดราคาสินค้าที่จำเป็น ถูกกว่า ท้องตลาด 20-40% ช่วยลดค่าครองชีพผู้ประสบภัย พร้อมจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด เตือนกักตุนสินค้าโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ ตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับความเสียหาย ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครที่น้ำท่วม มาก ร้านค้าปลีกรายใหญ่ต้องปิดทำการ

กรมการค้าภายในจึงได้ประสานห้างค้าปลีกค้าส่ง สมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่เขตเทศบาล จังหวัดสกลนคร เร่งเปิดจำหน่ายสินค้า ขณะนี้ห้างบิ๊กซี แม็คโคร เซเว่น อีเลฟเว่น ได้เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าแล้ว ยกเว้นห้างเทสโก้โลตัส ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาก คาดว่าจะเปิดทำการได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนมาตรการหลังน้ำลด ได้ประสานผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ จัดส่งสินค้า ที่จำเป็นกระจายอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ของใช้ประจำวัน ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด วัสดุซ่อมแซมบ้าน รวมทั้งขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าธงฟ้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และผลิตภัณฑ์ ชำระล้าง ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ในจังหวัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ซึ่งห้างบิ๊กซี แม็คโคร และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ในสกลนครได้ลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นพิเศษแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จะจัดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ที่ประสบอุทกภัยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ไปจำหน่าย ในทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจะเริ่มจัดงานธงฟ้าที่สกลนคร ใน 5 อำเภอ 10 แห่ง สัปดาห์หน้า

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าหรือกักตุน รมว.พาณิชย์สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบราคาสินค้า หากพบว่าจำหน่ายในราคาสูงขึ้นหรือกักตุนสินค้า จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ยอดคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.4) และการขยายกิจการในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวน 404 โรงงาน เพิ่มขึ้น 4.39% มูลค่าลงทุน 39,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.52% แบ่งเป็นกลุ่มจดประกอบกิจการ 333 โรงงาน เพิ่มขึ้น 7.07% มูลค่าลงทุน 25,123 ล้านบาท กลุ่มขยายกิจการ 71 โรงงาน เพิ่มขึ้น 26.79% มูลค่าลงทุน 14,724 ล้านบาท

“การขยายตัวอุตสาหกรรมเพราะผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น กับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น ทำให้ช่วงครึ่งปีหลังจะมีการลงทุนที่สูงขึ้น” นายมงคล กล่าว กลุ่มอุตสาหกรรมที่จดกิจการใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรกช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) คือ 1. อุตสาหกรรมอาหาร 412 โรงงาน เพิ่มขึ้น 11.35% มูลค่า 30,035 ล้านบาท 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 262 โรงงาน เพิ่มขึ้น 12.45% มูลค่า 15,685 ล้านบาท 3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 227 โรงงาน เพิ่มขึ้น 6.27% มูลค่า 8,694 ล้านบาท

นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาทรงตัว อยู่ที่ 5 พันล้านบาท จากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ลูกค้าชะลอปลูกสร้างบ้าน คาดว่ามูลค่าตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปีนี้จะอยู่ที่ราว 10,200 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2559 ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่น่าจะเติบโตจากปีก่อน 5-10%

เพื่อกระตุ้นตลาด สมาคมกับ 30 บริษัทเป็นสมาชิก ร่วมจัดงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ : Home Builder & Materials Expo 2017” ซึ่งมีแบบบ้านใหม่ โซนบ้านราคาพิเศษ ธนาคารพาณิชย์เสนอดอกเบี้ยพิเศษพร้อมฟรีค่าจดจำนอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.hba-th.org รับส่วนลด 10,000 บาท เมื่อจองปลูกสร้างบ้านในงาน ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท รับส่วนลด 5,000 บาท ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป รับส่วนลด 10,000 บาท ลุ้นรางวัลรถยนต์ซูซูกิ เซเลริโอ รุ่น 1.0 GA MT

สุรินทร์ – นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ สกต.สุรินทร์ โรงสีดังกล่าว สมาชิก สกต.สุรินทร์ ร่วมแรงร่วมใจกันระดมหุ้นลงทุนสร้างโรงสีข้าวเป็นของตนเองขนาดกำลังผลิต 120 ตันต่อวัน มูลค่าการก่อสร้าง 89 ล้านบาท โดยจะนำข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพดี จากการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต มาแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี บรรจุขนาดต่างๆ

ภายใต้ตรา A-RICE และตรา สกต.สุรินทร์ ส่งจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถขนข้าวสารส่งถึงผู้บริโภคด้วย ด้าน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ กล่าวว่าโรงสีของ สกต.สุรินทร์ เป็นจุดนำร่องที่จะไปยกระดับคุณภาพของชีวิตของเกษตรกร ทางสหกรณ์จึงได้ร่วมหุ้นกันในการเปิดโรงสีของตนเอง เป็นโรงสีที่ทันสมัย ธ.ก.ส.เข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน โรงสีของสกต.สุรินทร์ถือเป็นต้นแบบในการที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรและโรงสีของ สกต.สุรินทร์ เป็นแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า RF เทคโนโลยี คือคลื่นวิทยุไปทำให้ไข่มอดฝ่อ จึงมั่นใจว่าข้าวสารที่ออกจาก สกต.สุรินทร์ปลอดจากสารเคมีแน่นอน เก็บไว้ได้นานมากขึ้น

สำหรับ สกต.สุรินทร์ ตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.สหกรณ์ 2511 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2533 มีสมาชิกแรกตั้ง 300 คน ทุนเรือนหุ้น 30,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 118,976 คน ทุนเรือนหุ้น 189 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ประเภทธุรกิจจัดหาสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการจำหน่าย

พะเยา – น.พ.ขจร วินัยพานิช สสจ.พะเยา เผยว่าในช่วงฤดูฝนเห็ดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมักจะพบมีผู้ป่วยรับผลกระทบจากการรับประทานเห็ดป่า ล่าสุดเป็นกลุ่มในครอบครัวเดียวกัน ในพื้นที่ ตำบลบ้านต๊ำ รับประทานต้มเห็ด เห็ดคล้ำคล้ายเห็ดโคน เก็บจากสวนยางมาต้มใส่เกลือ และตะไคร้ หลังจากรับประทาน 1 ชั่วโมง อาเจียนมากกว่า 10 ครั้ง แต่ไม่มีถ่ายเหลว

เห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่มีพิษแยกได้ยาก เห็ดที่มีพิษ เช่น เห็ดตับเต่าบางชนิด เห็ด ระโงกหิน เห็ดสมองวัว เห็ดน้ำหมึก เห็ดหิ่งห้อย เห็ดเกล็ด ลักษณะของเห็ดที่เป็นอันตราย ได้แก่ เห็ดที่เป็นสีน้ำตาล มีหมวกเห็ดสีขาว มีปลอกหุ้มโคน มีวงแหวนใต้หมวก มีโคนอวบใหญ่ มีปุ่มปม มีหมวกเห็ดเป็นรูๆ แทนที่จะเป็นช่องคล้ายครีบปลา เห็ดตูมที่มีเนื้อในสีขาว เห็ดที่ขึ้นที่มูลสัตว์หรือใกล้มูลสัตว์ เห็ดในสวนยาง ต้องระวังไม่ควรรับประทาน

“อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ปวดท้องหรือท้องเสียอาจเสียชีวิตได้ จะมีอาการหลังจากรับประทานหลายชั่วโมงต้องปฐมพยาบาลก่อนโดยให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออก และดูดพิษโดยใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่าน Activated charcoal 2 แก้ว ล้วงคอให้อาเจียนรีบนำส่งแพทย์พร้อมตัวอย่างเห็ดที่เหลืออยู่ ห้ามล้างท้องแบบสวนทวารหนัก”

แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และนายศักดา ภักดี (ขวาสุด) ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจฟูดเซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมเชิญชวนประชาชนสนับสนุนเกษตรกรไทย กับเทศกาล “ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ชวนบริโภคลำไยทั่วประเทศ” โดยปีนี้ จะรับซื้อลำไยจากกลุ่มสหกรณ์ภาคเหนือกว่า 700,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายลำไยให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยยืนยันให้อธิบดีกรมประมงใช้อำนาจตามมาตรา 83 พ.ร.ก.การประมงรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงที่ขาดแคลน หลังเกษตรฯโยนให้กระทรวงแรงงานแก้ปัญหา จับตาการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา IUU ในเรื่องแรงงานขาดอีกครั้งปลาย ก.ค.นี้

สืบเนื่องจากวันที่ 8 พ.ค. 2560 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมการประมงท้องถิ่น 22 จังหวัด ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือประมง โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุดที่ 1 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานมารับเรื่องแทน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และมีการสั่งการมายังศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนั้น

รายงานข่าวจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผลการหารือของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น 5-6 ครั้ง ได้ข้อยุติไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้กรมประมงเสนอใช้อำนาจตามมาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง 2558 สามารถนำแรงงานต่างด้าวมาทำให้ถูกต้องแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวกัน ทั้งนี้ จะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติ (กนร.) เพื่อให้ พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการได้ทันที

แต่ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน ได้มีการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม โดยที่ประชุมเห็นว่าเรื่องแรงงานควรให้กระทรวงแรงงานไปดำเนินการแก้ไข จึงได้มีหนังสือสั่งการมาที่กระทรวงแรงงาน ให้มีการจัดประชุมร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือประมง โดยพิจารณาเรื่องการนำเข้าแบบ MOU หรือการให้ใช้มาตรการผ่อนคลายของกระทรวงแรงงาน ที่ดำเนินการในวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค. 2560

ทางสมาคมได้เข้าไปยืนยันในหลักการเดิมที่ได้มีการประชุมร่วมกับ ศปมผ.หลายครั้ง จนได้ข้อยุติของทุกฝ่ายแล้วว่า ให้มีการเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมง โดยใช้ พ.ร.ก.การประมงตามมาตรา 83 จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยจะรอให้กระทรวงแรงงานนำเสนอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหา IUU ที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 31 ก.ค.นี้

“หากไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมง 22 จังหวัด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคงจะต้องพิจารณาไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ เพราะขณะนี้ชาวประมงเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนแรงงานในเรือประมงหนักมาก และไม่สามารถออกทำการประมงได้ โดยจอดเรือกันมาหลายเดือนแล้ว” รายงานข่าวกล่าว

อนึ่ง ตัวเลขการขาดแคลนแรงงานในเรือประมงล่าสุด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้สำรวจความต้องการใช้แรงงานของเรือประมงมีทั้งสิ้น 74,892 คน จากเรือประมงพาณิชย์ 6,257 ลำ ต้องการแรงงาน 73,048 คน เรือประมงพื้นบ้าน 384 ลำ ต้องการแรงงาน 1,412 คน กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเรือประมง 32 ลำ ต้องการแรงงาน 432 คน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ funnypatentsandinventions.com รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลจากการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและชนบทของอิสราเอล รวมถึงได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ รัฐอิสราเอล นั้น ขณะนี้กรมชลประทานได้จัดทำกรอบแผนงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทาน

อ่างเก็บน้าห้วยประดู่โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลา 2 ปี (2561-2562) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่นำร่องที่เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่มีความชัดเจนและเห็นผลเร็ว เสนอให้ทางอิสราเอลเพื่อทำงานร่วมกัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนกำหนดวันจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของสองประเทศโดยเร็ว

สำหรับกรอบแนวทางที่ไทยขอรับการสนับสนุนและร่วมมือจากอิสราเอล มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรในระดับไร่นา การจัดการ ดิน น้ำและพืช การวิเคราะห์คุณสมบัติดินและน้ำในพื้นที่ การแนะนำพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับดินและน้ำและมีมูลค่าสูงทางการตลาด การนำน้ำมาใช้ซ้ำและหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การจัดแปลงเพาะปลูก และระบบการให้น้ำ การจัดแปลงเพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อลดการระเหยของน้ำและให้ผลผลิตต่อหน่วยสูง

การออกแบบระบบการให้น้ำแบบประหยัดน้ำและประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับชนิดพืช ทางเลือก ดิน และปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่โดยคำนึงถึงผลผลิต ต่อหน่วยและผลผลิตต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรในระดับธุรกิจ ในด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเลือก การพัฒนา การติดตั้ง และประยุกต์ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3.เป็นพี่เลี้ยงการดำเนินโครงการให้กับบุคลากรฝ่ายไทยจนสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ 2 ปี (2561-2562)

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามมานำร่องภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-อิสราเอล ครั้งนี้ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ซึ่งมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 2.8 ล้าน ลบ.ม. มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่เกษตร 2,270 ไร่ การเกษตรโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นหลักในฤดูฝน ขณะที่ในฤดูแล้งปลูกพริก และพืชตระกูลถั่ว/ข้าวโพดหวาน ขณะเดียวกัน สภาพดินในพื้นที่มีปัญหาเรื่องดินเค็ม เนื้อดินมีทรายปนสูง จึงมีการสูญเสียน้ำมาก หากส่งน้ำแบบผิวดินแบบเดิม ประกอบกับน้ำต้นทุนในอ่างมีแนวโน้มลดลง จึงต้องการใช้เทคโนโลยีการส่งและกระจายน้ำเพื่อให้มีการสูญเสียน้อย และลดผลกระทบปัญหาดินเค็ม